Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


1.1 Mitä TTKK tarjoaa tietokonepuolella?


Seuraavassa lyhyt lista asioista, joita TTKK:n tietokoneympäristö tarjoaa:1.2 Paikallisverkko


Kaikki (OK, lähes kaikki) TTKK:n tietokoneet on kytketty ns. paikallisverkkoon. Verkoista joristaan lisää kurssin loppupuolella, mutta käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa:

 • Mistä tahansa koulun tietokoneesta saa yhteyden mihin tahansa toiseen koneeseen (tiettyjä rajoituksiakin toki on).
 • Esim. koulun opiskelijakirjoittimille voi tulostaa mistä päin tahansa koulua.
 • Vastaavasti esim. oman sähköpostin lukeminen tai tentteihin ilmoittautuminen käy miltä tahansa PC:ltä tai päätteeltä.
 • Koulun koneisiin saa myös yhteyden vaikka kotoa modeemilla.


1.3 Tietokonelaitteet


TTKK:n tietokonekanta jakautuu (ainakin opiskelijan kannalta) lähinnä kahteen ryhmään:


PC:t (siis ne IBM-sellaiset)

TTKK:lla on useita mikroluokkia, joissa on enemmän tai vähemmän tehokkaita PC-mikroja.

 • Soveltuvat tekstinkäsittelyyn (harjoitustyöselkkarit), joidenkin harjoitustöiden tekemiseen jne.
 • Kaikki PC:t on kytketty TTKK:n verkkoon, ts. niiltä saa yhteyden UNIX-koneisiin ja esim. tulostaminen yhteisille kirjoittimille on mahdollista.
 • TTKK:n PC:iden käytöstä on omat pelisääntönsä (joista lisää myöhemmin).

UNIX-koneet (usean käyttäjän myllyt)

Lisäksi (tai etupäässä) TTKK:lla on opiskelijakäytössä monen käyttäjän UNIX-koneita. UNIX:sta tullaan myös puhumaan vielä paljon, mutta nyt näistä koneista riittää tietää seuraavat asiat:

 • Fyysisesti näitä koneita ei yleensä näe niin kuin PC:itä. Syynä ei ole näkymättömyys vaan se, että koneet ovat lukkojen takana entisen laskentakeskuksen konehuoneessa.
 • Päinvastoin kuin PC:issä, useat ihmiset voivat käyttää UNIX-konetta yhtaikaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että käyttäjät jatkuvasti talloisivat toistensa varpaille, koska joka käyttäjällä on oma "työtilansa".
 • Johtuen vaihtelevasti käyttäjämäärästä kone tuntuu joskus olevan huomattavasti hitaampi kuin tavallisesti (sen, käyttääkö konetta sillä hetkellä 2 vai 102 käyttäjää, huomaa jo käytännössä...)
 • Kaikille opiskelijoille vapaa UNIX-kone on nimeltään Proffa. Samaan koneparveen kuuluvat lisäksi lehtori, assari ja tutor. Muut koneet on lähinnä tarkoitettu ammattiaineopiskelijoille, ja niihin täytyy käyttölupaa anoa erikseen. Proffan "täydellinen nimi" on proffa.cc.tut.fi.
 • Koska koneet ovat lukkojen takana, täytyy niihin aina ottaa yhteys verkon kautta käyttäen joko päätteitä tai PC:itä.
 • Päinvastoin kuin PC:illä, Proffalla jokaisella käyttäjällä on tietty määrä "henkilökohtaista" levytilaa, jossa voi säilyttää omia tiedostojaan (esim. sähköposteja).


1.4 Atk-palvelut


TTKK:n kirjaston alaisuudessa toimii atk-palvelut -niminen yksikkö (aiemmin laskentakeskus), joka ylläpitää kaikkien opiskelijoiden käytössä olevia tietokoneita ja mikroluokkia.

 • Tämä ei tarkoita sitä, että kirjastosalin koneet olisivat tarkoitettuja henkilökohtaiseen työskentelyyn! Atk-palvelut ylläpitävät mikro- ja pääteluokkia, jotka ovat yleisessä käytössä, kirjastosalin koneet ovat kirjaston asiakkaille tarkoitettuja.

Kirjastossa sijaitsevan atk-pisteen puoleen kannattaa kääntyä sellaisissa koulun koneisiin liittyvissä asioissa, joihin vieruskaveri ei osaa antaa neuvoa. Atk-pisteen neuvonta on auki 9-11.00 ja 12-15.00. Käyttäjätunnukset Proffalle haetaan atk-pisteestä.

Atk-palvelut järjestää syksyn aikana muutamia infotilaisuuksia. Nämä ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa henkilökunta käsittelee ajankohtaisiksi katsomiaan asioita.

1.5 Modeemiyhteydet


Koululla on käytössä sekä opiskelijoita että henkilökuntaa palveleva modeemipooli. Puhelinnumerot ja ohjeet modeemipoolin käytöstä löytyvät intrasta tästä osoitteesta.

Tällä hetkellä modeemilinjoja on tarjolla 60 kpl (tai 90 kpl ISDN B-kanavia). Niiden käyttäminen edellyttää että käytössäsi on puhelinlinja (tai ISDN-linja), modeemi (tai ISDN-adapteri), sekä mikrotietokoneen ja tarvittava tietoliikenneohjelmisto.Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto