Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


14.3 Tietojenkäsittelytiede


Tietojenkäsittelytiede on tieteenala, joka tutkii useita automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyviä ongelmia.

Tietokoneiden nopeutuessa ja ohjelmien monimutkaistuessa tietojenkäsittelyopin käytönnön merkitys korostuu.

Siihen liittyvät mm.

  • Tietokonelaitteiden suunnittelu
  • Miten saada aikaan yhä nopeampia tietokoneita.
  • Ohjelmointi ja ohjelmointikielet
  • Miten saada algoritmin muuttaminen tietokoneohjelmaksi helpomaksi ja varmemmaksi.
  • Ongelmien algoritminen ratkaiseminen
  • Miten saada aikaan algoritmeja eri ongelmien ratkaisemieksi.
  • Algoritmien analysointi ja kehittely
  • Miten tehdä algoritmeja, jotka ratkaisevat ongelman nopeammin ja tehokkaammin kuin edelliset.
  • Paljon paljon muuta

Tietojenkäsittelytiede on vahvasti sidoksissa matematiikkaan (varsinkin ns. diskreettiin matematiikkaan).
Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto