Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


Moniajo


Tietokoneen suoritin on oheislaitteisiin ja ihmiseen verrattuna todella nopea. Tämän vuoksi suurin osa suorittimien ajasta kuluu yleensä eri oheislaitteiden tai ihmisen odottelemiseen.

Moniajon ideana on, että nämä suorittimen odottelujaksot voidaan "käyttää hyväksi" antamalla suorittimelle muuta tehtävää siksi aikaa, kunnes hidas oheislaite on tehtävänsä suorittanut.

  • Moniajossa suorittimella voi olla kesken yhtaikaa useita eri ohjelmia. Näitä suorituksessa olevia ohjelmia kutsutaan prosesseiksi.
  • Kun koneen käyttöjärjestelmä huomaa, että sillä hetkellä suorituksessa oleva prosessi alkaa odottaa oheislaitetta, se vaihtaa suoritukseen jokin toisen prosessin, joka ei sillä hetkellä ole odotustilassa.
  • Ongelmaksi jää, mitä tehdä prosessille, joka ei käytä oheislaitteita eikä näin ollen koskaan jää odottamaan!
  • "Kunnollisessa", ns. irrottavassa moniajossa käyttöjärjestelmä vaihtaa suorituksessa olevaa prosessia aika ajoin (esim. 0.05 s välein), vaikka prosessi ei odottaisikaan oheislaitetta. Näin varmistetaan, että kaikki prosessit pääsevät etenemään.
  • Esim. PC:n Windows-käyttöliittymän moniajo ei ole tätä tyyppiä. Siinä käyttöjärjestelmä voi vaihtaa suoritettavaa prosessia vain, jos prosessi jää odottamaan jotain käyttöjärjestelmän resurssia tai antaa käyttöjärjestelmälle erikseen luvan vaihtoon.

Moniajon hyödyt usean käyttäjän koneessa ovat selvät, koska nimenomaan moniajo antaa mahdollisuuden siihen, että usean käyttäjän prosessit voivat olla suorituksessa näennäisesti yhtaikaa.

  • Myös yhden käyttäjän koneessa moniajosta on apua, koska silloin voi esim. jättää tietokantaohjelman "taustalle" etsimään tietoa sillä välin, kun jatkaa tekstinkäsittelyohjelman käyttöä.

Moniajo mahdollistaa myös sen, että tietokoneessa voi olla useita suorittimia. Tällöin moniajo on todella moniajoa, koska samaan aikaan suorituksessa voi olla useita prosesseja.

Moniajo-ominaisuus tekee koneen käyttöjärjestelmästä jonkin verran monimutkaisemman, koska sen täytyy pystyä valvomaan prosessien toimintaa. Koneen nopeuteen tämä ei juurikaan vaikuta.Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto