Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


Yksinkertainen ohjelma


Alla on ohjelma, joka laskee yhteen lukuja. Vasemmalla olevat luvut ilmoittavat, missä muistipaikassa mikin käsky muistissa sijaitsee.

0: ENTER 10,0 talletetaan muistipaikkaan 10 luku 0
1: IN 11 luetaan näppäimistöltä luku muistipaikkaan 11
2: JZER 11,5 jos muistipaikassa 11 on 0, hypätään muistipaikkaan 5
3: ADD 10,10,11 lasketaan yhteen muistipaikkojen 10 ja 11 sisältö ja talletetaan se muistipaikkaan 10
4: JUMP 1 siirrytään muistipaikkaan 1
5: OUT 10 tulostetaan muistipaikan 10 sisältö, siirrytään seuraavaan muistipaikkaan
6: HALT odotetaan, lopetetaan ohjelman suoritus
10: - (tila summalle)
11: - (tila luvulle)

Ohjelma siis lukee lukuja näppäimistöltä ja laskee niitä yhteen, kunnes syötetään 0. Silloin se tulostaa lukujen summan.

Ohjelma koostuu

  • ohjelmakoodista (konekäskyt)
  • muuttujista (tila käsiteltäville tiedoille).Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto