Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


Äänen esitys muistissa


Myös ääntä voidaan tallettaa tietokoneen muistiin (ja niin tehdään tietokoneiden lisäksi mm. CD-soittimissa).

    Ääni muutetaan ensin sähköiseen muotoon mikrofonin avulla.
  • Tämän jälkeen äänisignaalista otetaan näytteitä (samples) A/D-muuntimen (Analog/Digital-muunnin) avulla. Käytännössä A/D-muunnin ilmoittaa binaarilukuna signaalin senhetkisen jännitetason. Näitä näytteitä otetaan esim. 44000 kertaa sekunnissa.
  • Nämä näytteet voidaan nyt tallettaa tietokoneen muistiin. Jos yksi näyte on 16-bittinen kokonaisluku ja näytteitä otetaan stereona, vie sekunti ääntä muistitilaa 172 kilotavua.
  • Kun ääntä halutaan soittaa, viedään ääninäytteitä D/A-muuntimelle samalla taajuudella kuin näytteitä otettiinkin. D/A-muunnin tekee binaariluvuista taas analogisen sähkösignaalin, joka sitten viedään kaiuttimeen.

Tällaisen äänen tallettamisen etuna on, ettei esim. äänen kopioiminen aiheuta lisäkohinaa, koska ääni käsitellään sarjana lukuja.

Äänen viemää muistitilaa voidaan vähentää joko ottamalla näytteitä harvemmin, tai pienentämällä näytteen kokoa (esim. 8-bittiseksi luvuksi). Molemmissa tapauksissa äänen taso kärsii.

Nykyisin myös ääni usein pakataan, jolloin sitä mahtuu muistiin enemmän.Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto