Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


Bitit, tavut, sanat ja kaksoissanat


Yhden muistipaikan sisältämien bittien (ykkösten ja nollien) lukumäärä vaihtelee suorittimesta riippuen.

  • Useimmat suorittimet voivat yhdistellä peräkkäisiä muistipaikkoja yhdeksi suuremmaksi "muistipaikaksi", jolloin sinne mahtuu suurempia lukuja.
  • Samoin monet suorittimet voivat käsitellä vain osaa muistipaikan biteistä, siis ikään kuin pilkkoa muistipaikan useammaksi pienemmäksi. Tämä säästää tietysti muistitilaa.

Aiemmin varsin yleinen muistipaikan koko oli 8 bittiä. Tämän kokoista muistipaikkaa kutsutaan tavuksi.

Nykyisissä koneissa muistipaikan koko on yleensä 32 bittiä. Käytännössä muistia voi edelleen käyttää tavu kerrallaan.

Seuraavassa yleisiä muistipaikan pituuksia, joihin törmää usein:

  • Tavu (byte) oli siis 8 bittiä. Sen yleisyys johtuu siitä, että se riittää yhden kirjainmerkin esittämiseen.
  • Sana (word) on 16 bitin mittainen. Joissain suoritinperheissä kutsutaan sanaksi 32 bitin jonoa. Tällöin 16 bitin jonoa kutsutaan puolisanaksi (halfword).
  • Kaksoissana (longword) on yleensä 32 bittin mittainen. Jos suorittimessa "sana" oli kuitenkin 32 bittinen (ks. edellä), on kaksoissanan koko yleensä 64 bittiä.

Niin kuin näkyy, ei termeistä sopiminen ole onnistunut tälläkään alalla!Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto