20. Tiedon muokkaaminen tiedonsiirtoa ja talletusta varten

Edellinen lukuSeuraava luku

Sekä tiedon siirtämisessä paikasta toiseen että tiedon pitkäaikaisessa tallettamisessa tulevat vastaan mm. seuraavat ongelmat:

  • Miten varmistua siitä, ettei vastaanotettuun tietoon ole siirron tai talletuksen aikana tullut virheitä?
  • Miten korjata em. virheet, jos niitä on tullut?
  • Miten saada tieto mahtumaan mahdollisimman pieneen tilaan?
  • Miten estää asiattomia pääsemästä käsiksi ko. tietoon?
20.1 Virheiden tunnistus
20.2 Virheenkorjaavat protokollat
20.3 Virheenkorjaavat koodit
20.4 Pakkaus
20.5 Tiedon salaaminen

Asiaan liittyviä tietoliikennetekniikan kursseja mainittiin jo edellisessä luvussa. Lisäksi löytyy matematiikan laitokselta virheiden korjausta ja koodausta käsittelevät kurssit 73120 Koodausteoria ja 73260 Kryptologia.
Kotisivu | Edellinen sivu | Sisällysluettelo | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto