Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


21.3 Laadunvarmistus


Ohjelmiston laadulla tarkoitetaan sen kykyä täyttää käyttäjänsä kohtuulliset toiveet ja odotukset.

Suunniteltavan ohjelmiston laadun varmistamiseksi on kehitetty useita laatujärjestelmiä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että ohjelmisto on vihdoin valmistuessaan laatuvaatimusten mukainen.

  • Nykyisin yhä useampi ohjelmistoa tilaava asiakas osaa vaatia ohjelmiston tekijältä jotain laatujärjestelmää. Tätä varten järjestelmiä noudatettaessa kirjoitetaan tarkastuspöytäkirjoja yms, joiden avulla asiakas voi varmistua järjestelmän noudattamisesta.

Laatujärjestelmien arviointiin on kehitetty useita malleja, joista tärkein on ISO9001-standardi.

  • Standardi määrittelee tietyt perusasiat, jotka yrityksen laatujärjestelmän tulee sisältää.
  • Yritys voi hakea laatujärjestelmälleen ns. laatusertifikaattia, jolla se voi osoittaa olevansa standardin mukainen.
  • Se, että yritys on saanut ko. sertifikaatin, ei tarkoita sitä, että yrityksen laatujärjestelmä olisi jotenkin erinomainen. Sertifikaatti takaa vain, että yrityksellä on toimiva laatujärjestelmä, ja että ko. järjestelmä täyttää tietyt minimivaatimukset.Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto