Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


Alustustiedostojen sisältö


Jokaiselle käyttäjälle on käyttäjätunnuksen luomisen yhteydessä luotu valmiit .cshrc- ja .login-tiedostot.

Tämän vuoksi näistä tiedostoista ei normaalisti tarvitse välittää, ellei niiden asetuksia tarvitse muuttaa tai lisätä uusia.

Alustustiedostot ovat tavallisia UNIX:n komentotiedostoja, eli niissä on kirjoitettuina UNIX:n komentoja, jotka sitten suoritetaan järjestyksessä tiedostosta.

Seuraavassa käydään läpi tärkeimpiä alustustiedoissa olevia asetuksia, joiden muuttaminen saattaa joskus olla tarpeen, ja joiden avulla Proffan käyttöympäristöä saa muokattua mieleisekseen.


Hakupolun asettaminen


Hakupolku (path) on UNIX:n ympäristömuuttuja, joka määrää, mistä kaikista hakemistoista käyttäjän komentotulkille antamia komentoja haetaan.

 • Käyttäjätunnuksen luonnin yhteydessä luotu .cshrc asettaa hakupolun useimmille käyttäjille sopivaksi.

Hakupolku asetetaan .cshrc:ssä komennolla

  set path = (dir1 dir2 ...)

Missä dir1 jne. ovat haettavia hakemistoja. Tähän listaan voi uusia hakemistoja lisätä esim. vanhojen perään.

 • Proffan oletus-.cshrc:ssa on polusta kommentoitu #-merkillä muutama hakemisto pois. Jos haluat pystyä käyttämää esim. /usr/local/apu/bin-hakemistossa olevia ohjelmia, pyyhi #-merkki ko. rivin alusta.

Komentotulkin aliakset


Samoin kuin Elmissä, myös UNIX:n tcsh-komentotulkissa voi tehdä aliaksia. Komentotulkin aliasten avulla käyttäjä voi antaa UNIX:n komennoille lyhempiä, helpommin muistettavia nimiä.

Aliakset kerätään yleensä .cshrc-tiedoston loppuun. Alias määritellään rivillä

  alias nimi "komento"

missä nimi on kirjainyhdistelmä, jonka haluat komentotulkissa tarkoittavan samaa kuin komento.

 • Esim. rivi alias dir "ls -la" määrittelee aliaksen dir, joka komentotulkille annettuna tulostaa yksityiskohtaisen luettelon kaikista hakemiston tiedostoista (siis suorittaa komennon "ls -la")

Ympäristömuuttujat


Monet UNIX:n ohjelmat käyttävät hyväkseen ympäristömuuttujia. Ne ovat ohjelmointikielten muuttujien tapaan nimiä, joihin on liitetty tietty arvo.

 • UNIX:n ympäristömuuttujiin talletetaan yleensä tietoja siitä, miten käyttäjä haluaa ohjelman toimivan.

Tarvittavat ympäristömuuttujat määritellään yleensä .cshrc-tiedostossa. Tämä tapahtuu rivillä

  setenv nimi arvo

joka asettaa ympäristömuuttujan nimi arvoksi arvo.

 • Esim. monet UNIX:n ohjelmat katsovat ympäristömuuttujasta PRINTER käyttäjän käyttämän kirjoittimen nimen (jos ko. muuttujalle on annettu arvo). Kirjoittimen valinta käy esim. rivillä "setenv PRINTER fuksips".

Se, yrittääkö ohjelma käyttää ympäristömuuttujia ja se, minkä nimisiä ko. muuttujat ovat, riippuu täysin ohjelmasta. Mitään yleisiä sääntöjä ei ole.

 • Jos ohjelma käyttää jotain ympäristömuuttujaa, on siitä yleensä maininta joko ohjelman käsikirjassa tai UNIX:n manuaalisivulla.Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto