Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


5.5 umask - User MASK


Uusien tiedostojen suojausten asettaminen chmod-komennon avulla käy työlääksi. Tämän vuoksi UNIX:ssa on komento umask, jonka avulla voi asettaa ne suojaukset, jotka kaikki uudet tiedostot oletusarvoisesti saavat.

  • umask-komento kannattaa normaalisti laittaa UNIX:n alustustiedostoon .cshrc. Näin se suoritetaan aina sisäänkirjoittautumisen yhteydessä, jollain kaikki uudet tiedostot saavat aina oikeanlaiset suojaukset.

umask:lle oikeudet voi määrätä vain kolminumeroisena lukuna, esim. chmodin ugo=rx ei käy. Historiallisista syistä johtuen umask:n luvut menevät kuitenkin juuri päinvastoin kuin chmodilla.

Seuraavassa taulukossa luetellaan mahdolliset luvut ja niiden merkitys:

Luku Merkitys chmod
7 Ei mitään oikeuksia  
6 Suoritusoikeus x
5 Kirjoitusoikeus w
4 Suoritus- ja kirjoitusoikeus wx
3 Lukuoikeus r
2 Luku- ja suoritusoikeus rx
1 Luku- ja kirjoitusoikeus rw
0 Kaikki oikeudet rwx

Alla muutama esimerkki:

  • "umask 077": käyttäjällä itsellään on kaikki oikeudet uusiin tiedostoihin, muilla ei mitään.
  • "umask 022": kaikille on luku- ja suoritusoikeus, kirjoitusoikeus on vain käyttäjällä itsellään.

Huom! umask:lla annetuista oikeuksista huolimatta ei tiedostoille automaattisesti anneta suoritusoikeutta.

  • Tämä johtuu siitä, ettei normaaleja tiedostoja tietenkään voi "suorittaa", vaan suoritusoikeus koskee vain ohjelmatiedostoja.
  • Hakemistoja luodessa sen sijaan UNIX antaa hakemiston "suoritusoikeuden" umask-komennon määräämällä tavalla.Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto