Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu


7.3 Pico - tekstieditori


Pico on ohjelma, jonka Elm käynnistää uusille opiskelijoille tekstin kirjoittamista varten.

 • Pico on tarkoitettu yksinkertaiseen tekstin kirjoittamiseen. Siinä ei ole paljoa ominaisuuksia, mutta niinpä ei ole sekoamisen vaaraakaan.
 • Myöhemmin opetellaan myös tehokkaamman (mutta monimutkaisemman) Emacs-editorin käyttöä.
 • Pico on editori, siis ohjelma tekstin kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. Se ei ole tekstinkäsittelyohjelma.
 • Pico ei ole Elmin kiinteä osa. Sen voi käynnistää yksinäänkin UNIX:n komentotulkista sanomalla pico. Postia sillä ei tällöin voi lähettää.

Picon käynnistäminen

Jos Picoa käytetään sähköpostin kirjoittamiseen, huolehtii Elm sen käynnistämisestä. Komentoriviltä se käynnistetään kirjoittamalla "pico tiedosto", jossa "tiedosto" on editoitavan tiedoston nimi.

Käynnistyttyään Pico täyttää koko ruudun. Ruudun pari alinta riviä on kuitenkin varattu Picon viestejä ja näppäin-opastusta varten. Myös ruudun ylimmän rivin Pico varaa itselleen. Muuta osaa voi käyttää tekstin kirjoittamiseen.

Kaikki Picon erityiskomennot annetaan pitämällä control-näppäin pohjassa ja painamalla toista näppäintä. Ohjeteksteissä tähän viitataan ^-merkillä.

 • Siis esim. ^G tarkoittaa, että pidetään control alhaalla ja painetaan g. Tällä saa käyttöohjeita.

Muista, että ruudun alaosassa näkyvät aina tärkeimmät komennot!


Picosta poistuminen

Kun teksti on kirjoitettu, pääsee Picosta pois painamalla control-x (eXit).

Jos olet käynnistänyt Picon suoraan komentotulkista (et Elmistä):

 • Pico kysyy, haluatko tallettaa kirjoittamasi tekstin. Varmaankin haluat, joten paina y.
 • Lopuksi Pico vielä varmentaa sen tiedoston nimen, johon teksti talletetaan.

Jos et jostain syystä ole Picon perustilassa poistuessasi, ei control-x välttämättä toimi, koska jokin toiminto on kesken. Tällöin control-c (Cancel) yleensä lopettaa toiminnon. Ruudun alareunasta näet, onko "^C Cancel" mahdollinen.


Tekstin kirjoittaminen Picolla

Tekstin kirjoittaminen Picolla on varsin suoraviivaista.

 • Pico osaa itse katkaista rivit oikein. Siis joka rivin lopussa ei tarvitse painaa return:a, koska Pico osaa itse siirtää keskeneräisen sanan rivin lopusta seuraavan rivin alkuun. Kappaleen loppuun kannattaa laittaa 2 return:a.
 • Nuolinäppäimillä voi liikkua tekstissä, mutta kuitenkin vain jo kirjoitetun tekstin alueella. return:lla saa lisää tilaa tekstin loppuun.
 • Pico on aina lisäystilassa, ts. jos viet kohdistimen olemassa olevan tekstin päälle ja kirjoitat, tekee teksti tilaa uudelle tekstille siirtymällä oikealle.
 • Jos kappale näyttää tekstin lisäämisen jälkeen huonolta, sen voi jakaa uudelleen riveille control-j:llä ("^J Justify").
 • Kun tekstiä on yli yhden ruudun verran, voi tekstissä liikkua nopeasti komennoilla control-y (ruudullinen ylöspäin) ja control-v (ruudullinen alaspäin).
 • Tekstiä voi pyyhkiä joko normaalisti backspace-näppäimellä, tai sitten koko rivin kerrallaan control-k:lla ("^K Cut text"). (Voit myös merkitä leikattavan alueen alun control-^:lla ja sitten viedä kohdistimen alueen loppuun ja painaa control-k, jolloin koko alue poistuu.)
 • control-k:lla pyyhityn tekstin saa takaisin kohdistimen osoittamaan paikkaan control-u:lla ("^U Uncut text"). Näin voit "leikata ja liimata" tekstiä.
 • Siinä olivatkin melkein kaikki käskyt!Kotisivu | Edellinen sivu | Ylös | Seuraava sivu
Sanahaku | Hakemisto