Käytetyt välineet


Pääosiltaan teksti oli jo ennen projektin aloittamista valmiina, FrameMaker-muodossa. Konvertterilla fm2html teksti konvertoitiin html:ksi, josta sitä edelleen editoitiin Emacsilla, dokumentteihin jakaen ja tekstiä tarvittaessa päivittäen ja lisäten.

Kuvat on luotu TrueSpace - ohjelmistolla ja käsitelty sen jälkeen Paint Shop Pro:lla.

Materiaalista löytyvät javasovellukset on kirjoitettu ja käännetty TTKK:n tietotekniikan osaston koneilla JDK:ta käyttäen.

Kaikki materiaalin cgi-scriptit on tehty Perlillä. Osa niistä on itse kirjoitettuja, jotkut löytyivät Matt's Script Archivesta. Perlistä oli apua myös linkkien generoinnissa, ym. operaatioissa, joissa toimintoja suoritettiin usealle tiedostolle.

Materiaalissa ei ole käytetty liikkuvaa kuvaa tai ääntä.


Rakenne


Materiaali on pyritty jakamaan tiedostoihin siten, että jokainen alaluku on omana dokumenttinaan. Pitkien ja lyhyiden lukujen kohdalla säännöstä on kuitenkin lukumukavuutta ajatellen poikettu. Pääluvut sijaitsevat omissa hakemistoissaan.

Pääluvut on linkitetty toisiinsa ja sisällysluetteloon lukutasolla. Lisäksi sivut on linkitetty seuraavaan ja edelliseen sivuun sivutasolla. Luvun viimeiseltä sivulta lukija ohjataan lukua käsitteleviin kertauskysymyksiin.


Erityispiirteitä


Materiaaliin on lisätty aiheeseen sopivia linkkejä muihin lähteisiin. Esim. TTKK:n kurssikuvauksiin ja Yahoon aiheenmukaisiin kokoelmiin.

Materiaalista löytyvät javasovellukset

Myös sivun alareunassa näkyvä imagemap on toteutettu Javalla.

Cgi-skripteillä toteutettuja palveluja

Lisäksi cgi-skriptejä käytetään sanastoselityksien lataamisessa, jolloin dokumenttiin lisätään edelliselle sivulle osoittava linkki. Esim. komento cp.
Kotisivu | Sanahaku | Hakemisto