Ihmiskeskeisen teknologian laitos
  


IHTE-1806 Seminar in Human-Computer Interaction / IHTE-1800 Ihminen ja tekniikka -seminaari

Seminar in Human-Computer Interaction has two different manifestations: a continuous post-graduate seminar for doctoral students (arranged jointly with the TAUCHI research unit of University of Tampere) and theme seminars aimed for both doctoral and Master's students.

Ihminen ja tekniikka -seminaari on Käytettävyyden pääainekokonaisuuteen kuuluva jatko-opintokelpoinen seminaari. Seminaari toimii kahdella eri toteutustavalla: jatkuvana kuukausittain kokoontuvana jatkuvana seminaarina ja vaihtuva-aiheisina teemaseminaareina. Vaihtuva-aiheisten seminaarien vetäjät ja suoritusmuodot vaihtelevat seminaarikohtaisesti.

Contact information:

  • Continuous post-graduate seminar: Satu Jumisko-Pyykko (firstname.lastname@tut.fi)
  • Theme seminars: Teacher responsible for the seminar or Prof. Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila (firstname.lastname@tut.fi)

Continuous post-graduate seminars / Jatkuvasti käynnissä olevat jatko-opintoseminaarit:

Since 2011:


2009-2010


Theme seminars / Vaihtuva-aiheiset seminaarit:

Spring 2012


Seminaarit syksyllä 2009

Syksyllä 2009 järjestettiin seminaari:


Seminaarit keväällä 2009

Keväällä 2009 järjestettiin yksi Ihminen ja tekniikka -seminaari:


Seminaarit syksyllä 2008

Syksyllä 2008 järjestettiin yksi Ihminen ja tekniikka -seminaari


Seminaarit keväällä 2008

Keväällä 2008 järjestettiin yksi Ihminen ja tekniikka -seminaari:


Seminaarit keväällä 2007

Keväällä 2007 järjestettiin yksi Ihminen ja tekniikka -seminaari:


Seminaarit syksyllä 2006

Syksyllä 2006 järjestettiin kaksi Ihminen ja tekniikka -seminaaria:


Aiemmin järjestetyt käytettävyyden seminaarit

Aikaisemmin on järjestetty seminaareja otsikoilla "810751(0-5) Käytettävyyden seminaari, 2 ov" ja "OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 2-4 op".

Ajankohta Aihe Vastuuhenkilö
syksy 2005 Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi PsM Hannu Soronen
Prof. Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila
syksy 2004 Kuluttajatutkimus käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa Prof. Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila
syksy 2003 Keinotodellisuuden käytettävyys DI Markku Reunanen
kevät 2003 Lisätty todellisuus ja käytettävyys Tutkija Inka Vilpola
kevät 2002 Käytettävyys verkko-opetuksessa DI Jarmo Palviainen