OHJ-1010

Ajankohtaista

Kurssia Tietotekniikan perusteet ei enää ole olemassa.

Korvaava kurssi on syksystä 2013 jokaisen tiedekunnan itse järjestämä johdantokurssi.

Suoritusvaatimukset

Kurssin suoritusvaatimuksena on hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti ja kaikkien viikkoharjoitusten sekä harjoitustyön suorittaminen hyväksytysti.

Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Opiskelijalla on oikeus osallistua kyseiseen toteutuskertaan kuuluviin kolmeen tenttiin. Lisää tenttikertoja saa vain pätevän syyn, esim. sairasloman, perusteella. Tenttiin saa bonuspisteitä suorittamalla lisätehtäviä.

Moodle-ympäristö

Kurssin harjoitustehtävien ja harjoitustyön tekemisessä hyödynnetään TTY:n Moodle-ympäristöä, osoitteessa http://moodle2.tut.fi. Ympäristöön kirjaudutaan opiskelijaksi TTY:n intranet-tunnuksella.

Tarkempaa tietoa harjoituksista löytyy Moodlesta. (Huom. kurssin Moodlesivu on vielä toistaiseksi suljettu opiskelijoilta. Sivut aukeavat kurssin käynnistymisen jälkeen, ja siitä tiedotetaan kurssille ilmoittautuneille POPin kautta.)