OHJ-1010

Kurssin tai sen osien korvaaminen

Tällaisen peruskurssin kohdalla tulee usein kysymyksiä, voiko aiemmilla opinnoilla korvata tai hyvittää kurssin tai sen osia. Ensimmäisenä korvausta miettiessä kannattaa huomioida, että tämä kurssi ei ole "tietokoneen käyttö"-kurssi, jonka päätarkoitus on opetella käyttämään tietokonetta ja sen ohjelmia. Mikään sellainen kurssi ei korvaa tätä kurssia kokonaisuudessaan, mutta voi ehkä hyvittää joitain harjoitustehtäviä.

Tälle sivulle on kerätty yleisimpiä käsiteltyjä korvaustilanteita, joista voit tarkistaa oman kysymyksesi. Listaa päivitellään sitä mukaa kuin uusia tilanteita tulee vastaan.

Huom! Opiskelijan on aina erittäin hyödyllistä ja tarpeen tutustua TTY:n ympäristöön ja käyttösääntöihin, vaikka olisikin saanut tältä kurssilta tai kyseisistä harjoitustehtävistä vapautuksen.

Kurssin kokonaissuorituksen korvaaminen

Kurssin kokonaissuoritus voidaan korvata, mikäli opiskelijalta todistettavasti löytyy vastaavansisältöisiä suoritettuja opintoja muualta. Muualla suoritettujen opintojen täytyy olla vähintään saman laajuisia. Esimerkiksi 2 ov:n tai 3 op:n kurssia ei voida hyväksyä kokonaisuudessaan korvaamaan tätä 4 opintopisteen kurssia.

Kurssin osittainen korvaus

Kurssin suorittamiseen kuuluu pakolliset tietokoneharjoitukset, harjoitustyö sekä tentti. Jos muualla tehtyjä suorituksia ei voida katsoa korvaamaan koko kurssia, ne voidaan silti hyväksyä korvaamaan joitain viikkoharjoituksia ja erityistapauksissa myös harjoitustyötehtäviä. Jos korvaavuus on mainittu allaolevassa lis tassa ja koskee vain harjoituksia/harjoitustyötä, lähetä sähköpostia kurssitunnukselle (titepk@cs.tut.fi). Laita opiskelijanumerosi mukaan sähköpostiin.