OHJ-1010

Kurssikirja

Luentokalvojen lisäksi kurssilla on suositeltu kurssikirja, jossa käsitellään kaikkia kurssin aihealueita.

Suomeksi

J.G.Brookshear: Tietotekniikka (IT-Press).

Englanniksi

J.G.Brookshear: Computer Science - An Overview. 7. tai 8. painos (Pearson). Kirja on saatavilla mm. Juvenes-kirjakaupasta. Kirjaan liittyviä opiskelijan materiaaleja.

Kurssikirjasta on ilmestynyt englanniksi 9. painos. Suomennos on tiettävästi seitsemännestä painoksesta, joka on ilmestynyt 2003. Kahdeksannen ja yhdeksännen painoksen eroista seitsemänteen kurssihenkilökunnalla ei ole tietoa.

Muu kurssimateriaali

TTY:n ympäristöä esittelevät materiaalit löytyvät pääasiallisesti TTY:n intrasta erilaisina ohjesivuina. Lisäksi kurssin omille sivuille kerätään linkkejä luentojen sisältöä täydentäviin ajankohtaisiin materiaaleihin. Nämä linkit löytyvät luentoaikataulun ja harjoitustehtävien yhteydestä.

Kurssin luennoista tulee verkkoon luentokalvot. Luentokalvot yhdessä luentojen kanssa voivat hyvinkin riittää itseopiskeluun, mutta ilman luentoja pelkät kalvot eivät riitä. Luentokalvot löytyvät luennot-sivulta. Eri luennoijilla voi olla omaa lisämateriaalia luennolla, jota ei löydy luentokalvoista, mutta lisämateriaalia ei myöskään kysytä tentissä.

Kurssiin on olemassa myös (melko vanhentunut) etäopetusmateriaali, joka ei sellaisenaan riitä kurssimateriaaliksi, mutta täydentää luentojen ja harjoituksien sisältöä omalla tavallaan. Sieltä löytyy mm. interaktiivisia osioita (java-appletteja), joilla voi harjoitella kurssilla käsiteltyjä asioita.

Yliopiston ulkopuolinen materiaalit

Kurssilla apuna äytetään myös yliopiston ulkopuolisia www-sivustoja. Linkkejä näille sivuille tulee luentoaikataulun yhteyteen. Kannattaa kuitenkin huomata, että näillä sivustoilla asian käsittelyn laajuus saattaa poiketa paljonkin kurssilla olevasta, eikä asiasisällön oikeellisuudesta voida aina täysin varmistua.