OHJ-1200/TLT-1010 Johdatus yliopisto-opintoihin, syksy 2008/H1>

Suoritusvaatimukset


Muutoksia:
Opinto-opas
Pääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Arvostelu
Idle
Palaute

Idleen pääset kirjautumaan

täältä.

  

Kurssin suorittamiseen kuuluvat harjoitustehtävät, jotka tulee tehdä itsenäisesti omalla ajalla. Tehtävät ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa tehdä ryhmätöinä. Harjoitustehtävistä kaikki on suoritettava hyväksytysti. Hyväksymisperusteet kerrotaan tehtävänantojen yhteydessä. HOPS-harjoitus vaatii opintoneuvojan hyväksynnän. Tehtävänannot löytyvät Idlesta. Kurssiin ei liity tenttiä.

Tehtävät tarkistetaan aina kunkin toteutuskerran päätyttyä. Kaikkien hyväksytysti tehtävät tehneiden kurssisuoritus löytyy Oinfosta viimeistään 30 vrk toteutuskerran päättymisen jälkeen.Mikäli kurssin tehtävien tarkistuksessa havaitaan vilppiä (esim. kopiointi), vilppiin osallistuneiden kurssisuoritukset hylätään.