OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja
Kevät 2013

Yleistä Aikataulu Opettajat Laskuharjoitukset Tentit ja arvostelu Aineisto Esitietovaatimukset Myöhästymiset Linkkejä

Kesan 2013 toteutuksen kotisivu


Yleistä

Opintojakson tavoitteena on kehittää valmiuksia, joilla ohjelmat saadaan toimimaan luotettavasti. Opintojaksolla käsitellään kahta teemaa:

  1. täsmällistä määrittelemistä ja spesifiointia sekä
  2. lausekkeiden ja kielten teoriaa.

Toisin kuin aikaisemmin, osa luentoajoista käytetään aikaisempien tenttikysymysten ratkomiseen. Toissa vuoteen verrattuna laskuharjoituksiin on lisätty perusasioita käsitteleviä tehtäviä ja vastaavasti vähennetty edistyneitä tehtäviä.

Opintojakso suoritetaan laskuharjoituksilla ja tentillä.

Tämä on opintojakson viimeinen talvitoteutus. Päätös mahdollisesta toteutuksesta kesällä 2013 tehdään myöhemmin. Sen jälkeen tätä ei enää toteuteta. Tämän sijaan tullaan hyväksymään jokin muu teoreettinen opintojakso.

Aikataulu

Luennot alkavat 10.1. ja laskuharjoitukset alkavat 14.1.

A1, P2 jne. merkityt ruudut ovat vaihtoehtoisia laskuharjoituksia. Opiskelijan tulee osallistua yhteen laskuharjoitusryhmään.

Periodi 3

  ma ti ke to pe
8–9     P4
TC133
            
9–10        
10–11   A1
TC210
P5
TC133
A3
TC210
 
11–12    
12–13 P1
TC210
P3
TC210
     
13–14   luento
13–14 TB111
14–16 TB109
 
14–15 P2
TC210
A2
TC210
   
15–16    
16–17       A4
TC210
 
17–18        

Periodi 4

  ma ti ke to pe
8–9     P4
TC133
            
9–10        
10–11   A1
TC210
P5
TC133
Luento
TB222
 
11–12    
12–13 P1
TC210
P3
TC210
     
13–14      
14–15 P2
TC210
A2
TC210
  A3
TC210
 
15–16    
16–17       A4
TC210
 
17–18        

Opettajat

Luennot ja tentit: Antti Valmari

Laskuharjoitukset:

Jos haluat vaihtaa laskuharjoitusryhmää, sovi siitä uuden ryhmäsi assistentin kanssa. Jos asiasi liittyy laskuharjoituksiin mutta et tiedä, kenelle se kuuluu, ota yhteys Antero Kankaaseen.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitukset ovat pakolliset. Opiskelijan tulee ilmoittautua yhteen laskuharjoitusryhmään. Ilmoittautumislistat ovat Tietotalon 2. kerroksessa C-käytävällä suunnilleen F-käytävää vastapäätä lokerikon yläpuolella.

Tehtävät palautetaan assistentille laskuharjoitustilaisuuteen tultaessa. Palautetut paperit jäävät assistenteille. (Opiskelija voi ottaa itselleen kopion jos haluaa.)

Pistejärjestelmä ja lisää ohjeita laskuharjoitusten tekemisestä ovat laskuharjoitusprujun alkuosassa.

Suoritetut laskuharjoitukset antavat oikeuden kaikkiin ko. toteutuskertaan liittyviin tentteihin riippumatta siitä, mitä POPin tenttilaskuri sanoo. Lisäksi, jos järjestetään kesätoteutus, niin kevään laskuharjoituksilla saa tulla kesätenttiin ja kesän laskuharjoituksilla seuraavan talven tentteihin. Katso Tentit ja arvostelu.

Tentit ja arvostelu

Arvosana määräytyy tentin perusteella. Läpimenoraja tulee suurella todennäköisyydellä olemaan alueella 40 % … 50 % maksimipisteistä, ja korkeampien arvosanojen rajat siitä noin 10 %-yksikön välein. Luennoija päättää lopullisen asteikon vasta tentin tarkastuksen yhteydessä. Yleisiä pisteytysperusteita löytyy täältä.

Tenttipaperi arvostellaan vain, jos opiskelija on saanut riittävästi pisteitä laskuharjoituksista. Laskuharjoituspisteiden määrä tarkastetaan erillään POPista tentin tarkastamisen yhteydessä. POPin tenttilaskurilla ei ole tenttioikeuden kannalta merkitystä tällä opintojaksolla, mutta valitettavasti sitä ei voi kytkeä pois. Jos tenttikerrat ovat loppuneet, niin luennoija voi lisätä yhden, ja voi lisätä uudelleen yhden kun edellinen on käytetty.

Opintojakson jo suorittaneilla on oikeus tulla tenttiin yrittämään arvosanan korotusta, vaikka hänellä ei olisi voimassa olevia laskuharjoitussuorituksia. Jos POPin tenttilaskuri ei salli ilmoittautua tenttiin, luennoija voi pyynnöstä yrittää ratkaista ongelman.

Aineisto

Luentokalvoista muodostuva luentomoniste löytyy täältä. Kalvoissa ei ole olennaisia muutoksia vuoteen 2009.

Laskuharjoitusmoniste on täällä .

Esitietovaatimukset

Pakollisia esitietoja ovat MAT-21161 Algoritmimatematiikka (tai vastaava) sekä OHJ-1150 Ohjelmointi II (tai vastaava). Esitietojen toteutumista ei tarkasteta, mutta opintojaksoa on vaikea suorittaa, jos esitiedoissa on olennaisia puutteita.

Myöhästymiset

Opettaja voi pyynnöstä lisätä ilmoittautumisen opintojaksolle POPpiin. Opettajalla ei ole keinoja lisätä ilmoittautumista tenttiin määräajan umpeuduttua, vaan asia on hoidettava tiedekunnan kanslian kanssa. Kanslia ei hyväksy jälki-ilmoittautumisia ilman painavaa syytä.

Linkkejä