Tämän sivun linkkejä

Sivun alkuun
Yleistä
Aikataulu
Opettajat
Laskuharjoitukset
Tentit ja arvostelu
Aineisto
Esitietovaatimukset
Myöhästymiset
Linkkejä


Pikalinkkejä muualle

-->Laskuh.pistetilanne-->
-->Laskuharjoituspruju (PDF)-->
Luentopruju (PDF)
Prop.logiikan harjoitin
Mallitentti 16.12.2003
Mallitentti 26.1.2004
Opinto-opas

OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja, kesä 2013


Kevään 2013 toteutuksen kotisivu

Yleistä

Opintojakson tavoitteena on kehittää valmiuksia, joilla ohjelmat saadaan toimimaan luotettavasti. Opintojaksolla käsitellään kahta teemaa:

  1. täsmällistä määrittelemistä ja spesifiointia sekä
  2. lausekkeiden ja kielten teoriaa.

Opintojakso suoritetaan laskuharjoituksilla ja tentillä.

Aikataulu

Luennot alkavat maanantaina 27.5. ja laskuharjoitukset jo samalla viikolla tiistaina 28.5.

A1- ja A2-merkityt ruudut ovat vaihtoehtoisia laskuharjoitusryhmiä, jotka kumpikin kokoontuvat kahdesti viikossa. Opiskelijan tulee osallistua yhteen laskuharjoitusryhmään.

Kesä-periodin viikkolukujärjestys

  ma ti ke to pe
8–9                
9–10                
10–11 Luento
TB111
A1
TC103
Luento
TB223
A1
TC103
 
11–12  
12–13      
13–14        
14–15   A2
TC103
  A2
TC103
 
15–16      
16–17          
17–18          

Kesä-periodin kalenteriaikataulu

Viikko 22: 27.5.–31.5.2013
  ma 27.5.2013 Luento 10–13 TB111
  ti 28.5.2013 Laskuharjoitus TR 1 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103
  ke 29.5.2013 Luento 10–14 TB223
  to 30.5.2013 Laskuharjoitus TR 2 A1 10–12 TC210
       A2 14–16 TC103
Viikko 23: 3.6.–7.6.2013
  ma 3.6.2012 Luento 10–13 TB111
  ti 4.6.2013 Laskuharjoitus TR 3 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103
  ke 5.6.2013 Luento 10–14 TB223
  to 6.6.2013 Laskuharjoitus TR 4 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103
Viikko 24: 10.6.–14.6.2013
  ma 10.6.2013 Luento 10–13 TB111
  ti 11.6.2013 Laskuharjoitus TR 5 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103
  ke 12.6.2013 Luento 10–14 TB223
  to 13.6.2012 Laskuharjoitus TR 6 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103
Viikko 25: 17.6.–21.6.2013
  ma 17.6.2013 Luento 10–13 TB111
  ti 18.6.2013 Laskuharjoitus TR 7 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103
  ke 19.6.2013 Luento 10–14 TB223
  to 20.6.2013 Laskuharjoitus TR 8 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103
Viikko 26: 24.6.–28.6.2013
  ma 24.6.2013 Luento 10–13 TB111
  ti 25.6.2013 Laskuharjoitus TR 9 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103
  ke 26.6.2012 Luento 10–14 TB223
  to 27.6.2013 Laskuharjoitus TR 10 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103
Viikko 27: 1.7.–5.7.2012
  ma 1.7.2013 Luento 10–13 TB111
  ti 2.7.2013 Laskuharjoitus TR 11 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103
  ke 3.7.2013 Luento 10–14 TB223
  to 4.7.2013 Laskuharjoitus TR 12 A1 10–12 TC103
       A2 14–16 TC103

Opettajat

Luennot ja tentit: Antero Kangas

Laskuharjoitukset:

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitukset ovat pakolliset. Opiskelijan tulee ilmoittautua yhteen laskuharjoitusryhmään. Ilmoittautumislistat ovat Tietotalon 2. kerroksessa C-käytävällä F-käytävää vastapäätä lokerikon yläpuolella.

Tehtävät palautetaan suoraan laskuharjoitusten alussa. Palautetut paperit jäävät assistenteille. (Opiskelija voi ottaa itselleen kopion, jos haluaa.)

Pistejärjestelmä ja lisää ohjeita laskuharjoitusten tekemisestä ovat laskuharjoitusprujun alkuosassa.

Suoritetut laskuharjoitukset antavat oikeuden kaikkiin ko. toteutuskertaan liittyviin tentteihin riippumatta siitä, mitä POPin tenttilaskuri sanoo.

Lisäksi kevään laskuharjoituksilla saa tulla kesätenttiin ja kesän laskuharjoituksilla seuraavan talven tentteihin.
Katso Tentit ja arvostelu.

Tentit ja arvostelu

Arvosana määräytyy tentin perusteella. Läpimenoraja tulee suurella todennäköisyydellä olemaan alueella 40 % … 50 % maksimipisteistä, ja korkeampien arvosanojen rajat siitä noin 10 %-yksikön välein. Luennoija päättää lopullisen asteikon vasta tentin tarkastuksen yhteydessä. Yleisiä pisteytysperusteita löytyy täältä.

Tenttipaperi arvostellaan vain, jos opiskelija on saanut riittävästi pisteitä laskuharjoituksista. Laskuharjoituspisteiden määrä tarkastetaan erillään POPista tentin tarkastamisen yhteydessä. POPin tenttilaskurilla ei ole tenttioikeuden kannalta merkitystä tällä opintojaksolla, mutta valitettavasti sitä ei voi kytkeä pois. Jos tenttikerrat ovat loppuneet, niin luennoija voi lisätä yhden, ja voi lisätä uudelleen yhden kun edellinen on käytetty.

Opintojakson jo suorittaneilla on oikeus tulla tenttiin yrittämään arvosanan korotusta, vaikka hänellä ei olisi voimassa olevia laskuharjoitussuorituksia. Jos POPin tenttilaskuri ei salli ilmoittautua tenttiin, luennoija voi pyynnöstä yrittää ratkaista ongelman.

Aineisto

Luentokalvojen kopioista muodostuva luentomoniste löytyy täältä. Kalvoissa ei ole olennaisia muutoksia vuoteen 2009.

Laskuharjoitusmoniste löytyy täältä.

Esitietovaatimukset

Pakollisia esitietoja ovat MAT-21161 Algoritmimatematiikka (tai vastaava) sekä OHJ-1150 Ohjelmointi II (tai vastaava). Esitietojen toteutumista ei tarkasteta, mutta opintojaksoa on vaikea suorittaa, jos esitiedoissa on olennaisia puutteita.

Myöhästymiset

Opettaja voi pyynnöstä lisätä ilmoittautumisen opintojaksolle POPpiin. Opettajalla ei ole keinoja lisätä ilmoittautumista tenttiin määräajan umpeuduttua, vaan asia on hoidettava tiedekunnan kanslian kanssa. Kanslia ei hyväksy jälki-ilmoittautumisia ilman painavaa syytä.

Linkkejä