8101905 Tekoäly, 4 ov, toteutus syksyllä 2003

Kurssin luentoajat: tiistai klo 12-14 S1 ja torstai klo 12-14 TB109.
Viikkoharjoitusryhmät: tiistai klo 10-12, torstai klo 10-12 ja perjantai klo 12-14 TC163.

Yleistä

Kurssi 8101905 Tekoäly luennoidaan neljännen kerran syksyllä 2003, mutta kurssin luennoitsija on jälleen vaihtunut. Kurssilla keskitytään tekoälyn keskeisimpiin tekniikoihin, lähestymistapoihin ja ratkaisumalleihin teoreettisella tasolla älykkäiden agenttien suunnittelun näkökulmasta. Kurssin luennoitsija ja ensisijainen vastuuhenkilö on professori Tapio Elomaa. Harjoitustyöassistenttina toimii Minna Ruuska (minna.ruuska@tut.fi) ja viikkoharjoitusassistenttina Teppo Soininen (teppos@cs.tut.fi). Kurssin uutisryhmä on tut.ot.ai, johon kaikki kurssin hallinnolliset tiedotukset tms. asiat ilmestyvät.

Koska tämä kurssi rakentuu voimakkaasti erilaisten hakualgoritmien ja logiikan perustalle, sen muodollisena esitietovaatimuksena on kurssi 8100310 Tietorakenteet ja algoritmit. Jokainen esitietovaatimukset täyttävä opiskelija on tervetullut kurssille. Motivoitunut ja asiasta kiinnostunut opiskelija saattaa kyetä suorittamaan tämän kurssin ilman kurssin 8100310 aikaisempaa suorittamista, mutta se on epätodennäköistä, jos mitään tietoja algoritmeistä ei ole.

Kurssin opintomateriaali

Kurssin varsinaisena oppikirjana toimii erinomainen Russell & Norvigin Artificial Intelligence: A Modern Approach (AIMA). Oppikirjan hankkiminen ei ole välttämätöntä, mutta kurssin osallistujille suositellaan erittäin painokkaasti kyseisen kirjan hankkimista. AIMA on paitsi tämän hetken paras ja kattavin yleiskatsaus tekoälyn teoriaan, myös erinomaisen helppolukuinen ja hyvin kirjoitettu opus. Lisäksi kurssin koneoppimisen kirjana on Mitchell: Machine Learning, joka on erinomainen lähdeteos kaikille koneoppimisesta syvemmin kiinnostuneille.

Suoritusvaatimukset

Kurssin neljän opintoviikon suoritusvaatimuksina ovat hyväksytysti suoritettu tentti sekä kolmen henkilökohtaisen arvosteltavan harjoitustyön tekeminen.

Harjoitustyöt ovat voimassa tämän kevään luentosarjaan liittyvässä kolmessa tentissä, minkä jälkeen ne vanhenevat. Harjoitustyöt on palautettava annettuun deadlineen mennessä, eikä bumerangipalautuksia oteta enää deadlinen ylittämisen jälkeen vastaan. HARJOITUSTYÖT ON ERITTÄIN SUOSITELTAVAA TEHDÄ MAHDOLLISIMMAN AIKAISESSA VAIHEESSA. DEADLINE-KÄYTÄNTÖ ON YHTÄ ANKARA KUIN TRAKISSA!!

Harjoitustyöt

Kurssin läpäistäkseen opiskelijan on tehtävä kolme henkilökohtaista harjoitustyötä, jotka arvostellaan asteikolla nollasta (hylätty) viiteen (paras mahdollinen). Jokaisesta harjoitustyöstä on saatava arvosanaksi vähintään ykkönen.

  1. Logiikkaohjelmointityö (ohjesivu)
  2. Trimok peliagenttityö (ohjesivu)
  3. Tutkielmatyö (essee) (ohjesivu)

Ensimmäisen harjoitustyön deadline on 28. lokakuuta, toisen 9. joulukuuta ja viimeisen 16. joulukuuta päättyen kyseisen päivän keskiyöhön. Deadlinet ovat tiukat, eikä niiden jälkeen oteta vastaan minkäänlaisia bumerangi- tai muitakaan palautuksia.

Tarkempia tietoja luennoista ja kurssin arvostelusta löytyy täältä. Harjoitustöiden tulokset tulevat kurssin uutisryhmään tut.ot.ai

Neljännet viikkoharjoitustehtävät post script-muodossa ja pdf-muodossa.