8101905 Tekoäly, 4 ov, syksy 2004

Opinto-opas
Pääsivu
Arvostelu
Harjoitukset
Luennot
Aineisto
Osallistumisrajoitukset
Palaute
Uutisryhmä tut.ot.ai

Ohjelmistotekniikan opinnot

Luennot: Tapio Elomaa, elomaa@cs.tut.fi, TF 104

  • tiistai 12-14 S2
  • torstai 12-14 TB109
Harjoitustyöt ja viikkoharjoitukset: Minna Ruuska, minna.ruuska@tut.fi ja Teppo Soininen, teppo.soininen@tut.fi

Viikkoharjoitukset:
  • keskiviikko 10-12 TC103 (Teppo)
  • torstai 9-11 TB206 (Minna)

Yleistä

Kurssilla keskitytään tekoälyn keskeisimpiin tekniikoihin, lähestymistapoihin ja ratkaisumalleihin teoreettisella tasolla älykkäiden agenttien suunnittelun näkökulmasta. Kurssin uutisryhmä on tut.ot.ai, johon kaikki kurssin hallinnolliset tiedotukset tms. asiat ilmestyvät.

Koska tämä kurssi rakentuu voimakkaasti erilaisten hakualgoritmien ja logiikan perustalle, sen muodollisena esitietovaatimuksena on kurssi 8100310 Tietorakenteet ja algoritmit. Jokainen esitietovaatimukset täyttävä opiskelija on tervetullut kurssille. Motivoitunut ja asiasta kiinnostunut opiskelija saattaa kyetä suorittamaan tämän kurssin ilman kurssin 8100310 aikaisempaa suorittamista, mutta se on epätodennäköistä, jos mitään tietoja algoritmeistä ei ole.

Kurssin opintomateriaali

Kurssin varsinaisena oppikirjana toimii erinomainen Russell & Norvigin Artificial Intelligence: A Modern Approach (AIMA). Oppikirjan hankkiminen ei ole välttämätöntä, mutta kurssin osallistujille suositellaan erittäin painokkaasti kyseisen kirjan hankkimista. AIMA on paitsi tämän hetken paras ja kattavin yleiskatsaus tekoälyn teoriaan, myös erinomaisen helppolukuinen ja hyvin kirjoitettu opus. Lisäksi kurssin koneoppimisen kirjana on Mitchell: Machine Learning, joka on erinomainen lähdeteos kaikille koneoppimisesta syvemmin kiinnostuneille.

Suoritusvaatimukset

Kurssin neljän opintoviikon suoritusvaatimuksina ovat hyväksytysti suoritettu tentti sekä henkilökohtaisten harjoitustöiden tekeminen.

Yhteenveto suoritusista Mikäli numerosi on harmaalla, on sinulla epäselvyyksiä suoritusten kanssa.

Harjoitustyöt ovat voimassa syksyn luentosarjaan liittyvässä kolmessa tentissä, minkä jälkeen ne vanhenevat. Harjoitustyöt on palautettava annettuun deadlineen mennessä, eikä mitään palautuksia oteta enää deadlinen ylittämisen jälkeen vastaan. HARJOITUSTYÖT ON ERITTÄIN SUOSITELTAVAA TEHDÄ MAHDOLLISIMMAN AIKAISESSA VAIHEESSA. DEADLINE-KÄYTÄNTÖ ON YHTÄ ANKARA KUIN TRAKISSA!!

Harjoitustyöt

Kurssilla on neljä erikseen pisteytettävää harjoitustyötä.

  • Haikugeneraattori: pienehkö koodaustyö johon kuuluu pieni selostus
  • Trimok agentti: isompi koodaustyö joka pisteytetään turnauksella
  • Trimok selostus: koodausharjoituksen toteutuksen kuvaus
  • Tutkielma: luonteeltaan tekninen tekoälyyn liittyvä tutkielma

    Tarkempia tietoja luennoista ja kurssin arvostelusta tulee löytymään täältä. Harjoitustöiden tulokset tulevat kurssin uutisryhmään tut.ot.ai