OHJ-2600 Tilakoneet, talvi 2007--2008

SisältöMuita linkkejä
  1. Muutosluettelo
  2. Luennot
  3. Laskuharjoitukset
  4. Aineisto
  5. Tentti ja arvostelu
  6. Esitietovaatimukset
  7. Palaute
  8. Kenelle ja miksi?

1. Muutosluettelo

Olennaiset muutokset 14.11.2007 jälkeen on lueteltu alla.

2. Luennot

Aika: Periodit III ja IV, Tiistai 12--14, Keskiviikko 12--14
Aloitus: 4.12.2007
Paikka: TB 206
Luennoija: Antti Valmari, Antti.Valmari<ät-merkki>tut.fi, TF 209, puh. 3115 4321

IV-periodin salit luennot ja harjoitukset:
12.00-14.00 Tiistai TB206 04.02.2008-14.03.2008
14.00-15.00 Tiistai TC128 04.02.2008-14.03.2008
12.00-14.00 Keskiviikko TB206 04.02.2008-14.03.2008
14.00-15.00 Keskiviikko TC128 04.02.2008-14.03.2008

3. Laskuharjoitukset

Aika: Ei vielä tiedossa, koetetaan etsiä mahdollisimman monelle sopiva aika. Laskuharjoitukset alkavat viikolla 50 (10.--14.12).
Paikka: ei vielä tiedossa
Assistentti: Luennoija pitää laskarit itse. Saa siten tehokkaasti palautetta siitä miten asia menee perille.

Laskuharjoitukset ovat tärkeitä tämän kurssin asioiden omaksumisen kannalta. Tulemme toisella luennolla sopimaan jonkinlaisen pakollisten laskuharjoitusten järjestelmän. Järjestelmän ytimessä on, että opiskelija laskee tehtävän taululle, tai ainakin esittää vakavan yrityksen jonka voimme yhdessä täydentää kokonaiseksi vastaukseksi.

4. Aineisto

Luentokalvojen kopiot pienennettynä 4 kalvoa A4-paperille jaetaan opiskelijoille kurssin veppisivun kautta. Ne sisältävät myös laskuharjoitustehtävät.

Voit kurkistaa aikaisempaa aineistoa tämän linkin takaa. Älä vielä tulosta tai kopioi itsellesi tätä, sillä aineistoon on vielä tulossa muutoksia. Muun muassa suomentaminen on kesken. Kaikkea tuolla olevaa ei käydä kurssilla läpi.

5. Tentti ja arvostelu

Tarkoitus on, että suoritus perustuu pelkästään laskareihin.

6. Esitietovaatimukset

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.

Ei tarkasteta, onko opiskelija suorittanut kurssille opinto-oppaassa määritellyt pakolliset esitiedot. Kurssi suoritetaan laskuharjoituksilla. Kurssin matematiikka muistuttaa äärellisten automaattien matematiikkaa (vrt. OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja).

7. Palaute

Otan mielelläni vastaan ehdotuksia ja palautetta pitkin matkaa, koska voin yrittää mukauttaa kurssia niiden mukaan. Kurssin tavoitteet ja sisältö eivät ole täysin lukkoonlyödyt.

8. Kenelle ja miksi?

Kurssi käsittelee vuorovaikuttavien tilakoneiden käyttäytymistä.

Tilakoneita on joka puolella nykyaikaista tietotekniikkaa. Usein järjestelmässä on monta tilakonetta, joiden täytyy jotenkin pelata yhteen. Tämä on tilanne muun muassa tietoliikenneprotokollissa ja sulautetuissa järjestelmissä (ohjelmisto on ainakin yksi tilakone ja laitteisto + ympäristö toinen). Vuorovaikuttavista tilakoneista (tai yleisemmin vuorovaikuttavista prosesseista) koostuvaa järjestelmää kutsutaan rinnakkaisjärjestelmäksi.

Kurssilla esitetään ensin yleistä tilakoneiden teoriaa ja sitten tilakoneiden ulkoisen käyttäytymisen teoriaa erityisesti ns. CFFD-semantiikan mukaisesti. Ulkoisen käyttäytymisen teoriassa on esimerkiksi mahdollista osoittaa, että kaksi rakenteeltaan olennaisesti erilaista tilakonetta tuottaa asiakkaan näkökulmasta täysin saman palvelun.

Kurssi on erityisen hyödyllinen kahdelle opiskelijaryhmälle: niille, joiden tarvitsee ymmärtää tilakoneita pintaa syvemmältä; ja niille, jotka ovat suuntautumassa tutkijaksi tai jatko-opiskelijaksi. Kurssi on hyödyllinen myös niille opiskelijoille, jotka eivät ole kiinnostuneet rinnakkaisjärjestelmistä eivätkä tilakoneista, mutta ovat kiinnostuneita tutkimuksesta. Kurssilla käytetään tietojenkäsittelyteorian tuloksia tehokkaasti hyväksi, joten siitä saattaa saada vinkkejä muunkinlaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen.


Luennoija ylläpitää tätä sivua. Viimeisimmän olennaisen muutoksen päiväys näkyy kohdasta 1. Muutosluettelo.