Peliohjelmointi - pelianalyysi


Etusivu
Luennot
Harjoitustyö
Materiaalia

Pelianalyysi

Jos tämä tehtävänanto ottaa päähän, tilitä toki kurssin järjestäjälle. Tehtävä on mukana ensimmäistä kertaa ja reunaehtoja voidaan vielä hyvinkin muokata.

Pelianalyysi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa pohditaan lyhyesti pelitestissä kokeiltua vesipeliä valmiiden kysymysten avulla. Toisessa osassa kirjoitetaan syvempi essee jostakin annetusta pelistä.

Analyysin molemmat osat palautetaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen timo.kellomaki@tut.fi viimeistään 4.10.. Analyysi arvostellaan asteikolla 0-5 ja sen paino kurssin kokonaisarvosanassa on 10 %.

Ensimmäinen osa: vesipeli (25 % pisteistä)

Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin koskien laboratoriossa testaamaasi vesipeliä.

Muistin virkistämiseksi pelin ohjeteksti toistetaan tässä:

In this game, you alter terrain to protect your houses from flooding water: you lose when too much water reaches any house. The aim is to survive for as long as possible against ever-increasing masses of water. You get medals for doing well. Altering the terrain consumes energy, which slowly recharges. The more energy you have in store, the faster it charges - so try to save it for as long as you can! You first get 10 seconds to examine the level before waterflow and terrain editing starts. The terrain borders will reflect water. Raising terrain too close to the houses is not allowed.

 1. Kunkin yrityksen maksimipituus oli aikataulusyistä noin kaksi minuuttia. Miten tämä oli varmistettu? Mitä muita keinoja asian varmistamiseen keksit (voit muuttaa pelin luonnetta reilustikin)?
 2. Miksi maastoa ei saanut nostaa talojen vierestä? Keksitkö muita ratkaisuja samaan ongelmaan?
 3. Mikä oli energian tarkoitus pelissä? Miksi energian kasvunopeus oli sitä suurempi, mitä enemmän sitä on varastossa?
 4. Anna pseudokoodi energian päivitykselle (kaavan ei tarvitse olla juuri pelissä käytetty, mutta tavoitteena on sama idea). Peliä päivitetään kutsumalla sen metodia update(float dt), missä dt kertoo montako millisekuntia peliä täytyy viedä eteenpäin. Pelillä on jäsenmuuttuja energy (liukuluku), jota koodin tulee päivittää. Maaston muuttaminen käyttää 1 pisteen energiaa sekunnissa. Käytä vakioita parametrisoimaan tilannetta ja arvioi vakioille arvot, joista aloittaisit iteratiivisen testaamisen.
 5. Miten peli muuttuu, jos energian kasvunopeutta muutetaan? Miten peli muuttuu, jos varaston vaikutusta energian kasvunopeuteen muutetaan?
 6. Voit myös kommentoida vapaasti ajatuksiasi pelistä esim. allaolevia analyysiohjeita hyödyntäen.

Toinen osa: varsinainen analyysi (75 % pisteistä)

Toisessa osassa kirjoitetaan lyhyt, noin 2-4 sivun mittainen essee jostakin pelistä, joka on alla olevassa listassa. Esseessä voi analysoida peliä haluamastaan näkökulmasta, mutta tarkoitus ei ole arvostella pelin (subjektiivista) laatua, vaan pohtia syitä ja eritellä perustellusti pelin piirteitä. Tavoite on ymmärtää jotain uutta ja yleistettävää peleistä. Analyysin ei kuitenkaan tarvitse nojata pelanalyysin akateemiseen teoriaan, vaan kurssilla lähestymme pelejä enemmänkin insinöörimäisellä mielenkiinnolla, jotta osaisimme suunnitella ja toteuttaa yhä parempia pelejä itse. Lähteitä saa vapaasti käyttää ja se on suositeltavaakin, mutta muut kuin omat näkemykset täytyy varustaa asianmukaisilla lähdeviitteillä. Arvostelussa painotetaan näkemystä, kokonaisuuden eheyttä ja objektiivista argumentointia.

Analyysiin on lukemattomia erilaisia näkökulmia. Seuraavassa joitakin esimerkkejä, joista voit saada ideoita (älä kuitenkaan käytä tätä listana vastattavia kysymyksiä!). Miksi pelin mekaniikat toimivat kokonaisuutena niin hyvin? Miten peli sai aikaan niin erinomaisen tiheän tunnelman? Miten peli vei genreä/tarinankerrontaa/jotain muuta eteenpäin? Haluaako peli sanoa jotain ja miten tätä sanomaa on pyritty tuomaan esiin? Millaisia teknologisia ratkaisuja pelissä on ja miten ne toimivat yhteen pelin muiden osa-alueiden (pelisuunnittelu, taide) kanssa? Miten pelisarja on kehittynyt ja miksi? Miten peli vertautuu lähimpiin kilpailijoihinsa? Miten taustatekijät kuten laitteisto tai tiimi näkyvät pelissä? Millaisia reaktioita peli herätti aikanaan yhteiskunnassa/lehdistössä/pelaajissa?

Yksi tapa lähestyä analyysiä kurssin kannalta on peilata peliä kurssin peliteollisuutta ja pelisuunnittelua käsittelevien luentojen asioita vasten. Miten peli on ratkaissut kiinnostavalla tavalla joitakin luennoilla mainittuja pelinteon yleisiä ongelmia (suunnittelu, markkinointi/monetisaatio, tekninen)? Mikä siis teki pelistä erityisen ja miksi? Mitä opimme tästä pelistä, miten oppia voidaan soveltaa tulevaisuudessa tehtävissä peleissä?

Tavoite on siis kirjoittaa yhtenäinen kokonaisuus, jossa argumentoidaan kohti jotain pointtia. Koko peliä ei tarvitse analysoida, vaan on mahdollista keskittyä vaikkapa pieneen pelimekaniikan yksityiskohtaan (esim. miten Marion liikkuminen on toteutettu ja miksi se tuntuu niin hyvältä). Vaihtoehtoisesti on mahdollista kirjoittaa kokonaisen pelisarjan suhteesta yhteiskuntaan (esim. Mortal Kombatin väkivaltaisuus ja pelien ikärajajärjestelmä), tai mistä tahansa siltä väliltä.

Analysoitava peli valitaan seuraavasta listasta. Koska analyysin laatua on mahdotonta arvioida ilman käsitystä kohteesta, lista sisältää arvostelijalle tuttuja pelejä. Niinpä se on tietysti huomattavan painottunut, mutta jokaiselle peleistä kiinnostuneelle pitäisi löytyä jotakin. On tietysti hyödyksi tuntea valittu peli mahdollisimman hyvin, joten kannattaa vähintään palauttaa mieleen tuttukin peli pelaamalla sitä. Mikäli mikään listan peli ei ole tuttu, on seassa joitakin ilmaisia ja/tai yksinkertaisia pelejä, joihin ehtii vielä tutustua. Pelisarjan eri osia ei ole mainittu erikseen, mikä tahansa osa tai koko sarja käyvät. Usein tietysti ensimmäinen osa on sarjan mullistavin.

Analysoitavat pelit/pelisarjat (tuntemani ilmaiset merkitty; joistakin klassikoista löytyy lisäksi versioita webistä, mutta ne voivat olla hyvin erilaisia kuin alkuperäinen):

 • Angry Birds (ilmainen Androidille)
 • Assassin's Creed
 • Wings (luolalentely) (ilmainen, DOSbox suositeltu)
 • Bioshock
 • Boulder Dash
 • California Games
 • Call of Duty
 • Civilization (ilmainen versio FreeCiv)
 • Command & Conquer
 • Counter Strike
 • Cut the Rope (ilmainen Androidille)
 • Dance Dance Revolution
 • Doom (ilmainen)
 • The Elder Scrolls
 • Elite
 • EVE Online
 • Grand Theft Auto
 • Guitar Hero
 • Half-Life
 • Halo
 • Lemmings
 • Mass Effect
 • Master of Orion
 • Minecraft
 • Monkey Island
 • Mortal Kombat
 • NHL Hockey / NHL YY
 • NetHack (ilmainen)
 • Pac-man
 • Panzer General
 • Pokemon
 • Portal
 • The Sims
 • Slicks'n'Slide (ilmainen, DOSbox suositeltu)
 • Spelunky (ilmainen)
 • Star Control
 • Super Meat Boy
 • Super Mario Bros.
 • System Shock
 • Thief
 • The Walking Dead
 • Wii Sports
 • World of Goo
 • World of Tanks (ilmainen)
 • World of Warcraft
 • X-COM