Tampere University of Technology - Department of Information Technology - Institute of Software Systems
TIE-22200


Tietokantojen suunnittelu - 6 op

Periodi 2-3


Kotisivun sisältö päivitetty vastaamaan lukuvuotta 2016-2017


2016-2017
PääsivuPääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyö
Tentit
Henkilöstö
Materiaali
LinkitTulostusversio


Sivukartta
Tätä sivua ei enää päivitetä.

Kurssin tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää rutiininomaisesti relaatiotietokannan hallintajärjestelmää sekä osaa suunnitella ja toteuttaa alusta loppuun suorituskykyisen, turvallisen ja ei-triviaalin relaatiotietokannan käyttäen kurssilla opetettua prosessia. Hän osaa myös käyttää relaatiotietokantaa sekä ohjelmallisesti että SQL-kielellä rutiininomaisesti. Opiskelija myös tietää mitä liittyy sellaisten järjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon, missä olennaisena osana on tietokanta sekä osaa käyttää tätä tietoa vaihtoehtojen harkinnan ja lisätietojen hankinnan tukena.

Kurssi koostuu luennoista, viikkoharjoituksista ja harjoitustyöstä.

Suoritusvaatimuksina ovat  hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, harjoitustyö ja tentti.


HUOM!  Tämä kurssi korvaa vanhan OHJ-3321 Tietokantojen suunnittelu -kurssin.

Luennot (4h/viikko) järjestetään seuraavasti:
II-periodilla:

tiistaisin 10:15 - 12:00 (TB109) ja
torstaisin 10:15 - 12:00 (TB109)
III-periodilla:
tiistaisin 14:15 - 16:00 (TB109)

Harjoitukset (2h/viikko) järjestetään periodilla II.
Viralliset ajat löytyvät POPista ja niihin ilmoittaudutaan POPissa.

Harjoitustyö on useampiosainen ja suoritetaan periodeilla II ja III.

Materiaali

    Kurssikirja: Connolly, Begg, Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Vähintään kolmas laitos (third edition).
    Luentomoniste ja luentokalvot: Jaetaan Moodlen kautta. Katso lisätietoja kohdasta materiaali.

Päivitetty viimeksi 21.10.2015 13:00 - tikasu(at)cs.tut.fi