Tampere University of Technology - Department of Information Technology - Institute of Software Systems
OHJ-3340


Tietokantajärjestelmien suunnittelu ja toteutus - 4 op

Periodi 1-2


Kurssin sivut päivitetty vastaamaan syksyn 2009 tilannetta (23.8.2009)
Luentoaikataulu muuttunut. Keskiviikkosin ei pidetä enää luentoja, vaan käytetään maanantait tehokkaammin hyödyksi.
Kurssin louentoaikataulua on päivitetty. Kurssilta on poistettu vierailuluennot ja aikataulu on muuttunut. (5.10.2009)


2009-2010
Pääsivu
Opinto-opas
Uutisryhmä
SähköpostiPääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Harjoitustyö
Tentit
Henkilöstö
Materiaali
Linkit
TuloksetTulostusversio


Sivukartta
Kurssin tavoitteena on, perehdyttää opiskelijat sellaisten järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon, joissa olennaisena osana on tietokanta. Kurssi koostuu luennoista ja harjoitustyöstä. Suoritusvaatimuksina ovat hyväksytysti suoritetut vierailuluennot, harjoitustyö ja tentti. Ks. kurssin arvostelu. Kurssin vastuuhenkilö on Jari Peltonen (jari.peltonen(at)tut.fi).

Luentoajat ja paikat

Luennot (4h/viikko) järjestetään periodilla 1 (7.9.2009 - 18.10.2009):
Maanantaina 14:15 - 17:00 (TB109) ja keskiviikkona 10:15 - 12:00 (TB109) (23.9. lähtien keskiviikon luennot peruttu!)

Harjoitustyö

Jakautuu periodeille 1 ja 2.

Materiaali

Kurssikirja: Connolly, Begg, Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Vähintään kolmas laitos (third edition).
Luentomoniste: Jaetaan kurssin kotihakemiston kautta. Katso lisätietoja kohdasta materiaali.

Kurssin tiedotus

Kurssin tiedotuskanavina toimivat nämä www-sivut sekä kurssin uutisryhmä tut.ot.tikaja. Yleiset kurssiin liittyvät kysymykset kannattaa lähettää (ensisijaisesti) kurssin uutisryhmään tai (toissijaisesti) kurssin sähköpostitunnukselle.

Huomautuksia

Kurssilla ei ole suoraa vastaavuutta vanhoihin kursseihin, mutta osa kurssin aineistosta tulee kurssilta 8102310 Tietokantajärjestelmien suunnittelu.


Päivitetty viimeksi 23.09.2009 11:31 - tikaja(at)cs.tut.fi