Päivitetty viimeksi 13.06.2011 13:52 Pääsivu

Kurssia ei järjestetä aiemmassa muodossaan lukuvuonna 2010-2011 kurssin uudistamisen vuoksi. Kurssia uudistetaan lähinnä sisällyttämällä siihen pilvilaskentaa. Sitä silmälläpitäen pilvilaskennasta järjestetään seminaari lukuvuonna 2010-2011, alkaen 2. tai 3. periodin alusta. Suorittamalla ko. seminaari ja Web-palveluita koskeva lisätyö, on mahdollista korvata kurssi OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat. Pilvilaskentaa (cloud computing) käsittelevästä seminaarista on myöhemmin saatavilla lisätietoa sen kotisivuilta sekä seminaarisivuilla: http://ohjwww.cs.tut.fi/ohj/opetus/seminaarit

HUOM: Lukuvuonna 2011-2012 periodeilla I-II luennoidaan OHJ-5202 Palvelupohjaiset järjestelmät. Tämä korvaa jatkossa kurssin OHJ-5201.