Ihmiskeskeisen teknologian yksikkö
   syksy 2008


IHTE-1800: Ihminen ja tekniikka -seminaari (2 op), syksy 2008:
Laadulliset menetelmät ihmiskeskeisen teknologian tutkimuksessa

Opettajat: Yliassistentti Timo Partala, tutkija Teija Vainio

Kuvaus: Seminaarin tavoitteena on käsitellä syvällisesti ajankohtaisia laadulliseen tutkimukseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on antaa opiskelijoille syvällinen käsitys laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä ja niiden luotettavuudesta. Lisäksi käsitellään mm. laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistämistä ja laadullisen aineiston määrällistä analyysiä. Tarkastelun painopiste on ihmiskeskeisen teknologian ja käytettävyyden tutkimuksessa, mutta menetelmiä tarkastellaan myös yleisellä tasolla.

Kahden luennon jälkeen opiskelijat tekevät harjoitustyön 2-3 hengen ryhmissä. Harjoitustyössä opiskelijat perehtyvät syvällisesti valitsemaansa aiheeseen kirjallisuuteen pohjautuen. Seminaarin opettajat ehdottavat harjoitustyöaiheita, mutta myös opiskelijat voivat ehdottaa omaa seminaarin aihepiiriin sopivaa aihetta. Harjoitustyö esitellään loppuseminaarissa ja jokainen ryhmä opponoi lisäksi toisen ryhmän harjoitustyön esityksen.

Suoritusvaatimukset: Osallistuminen vähintään toiselle kahdesta luennosta ja toiseen seminaariesityskertaan. Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö, esitys ja opponointi.


Aikataulu

Luennot: ke 22.10. klo 14-16 ja to 23.10. klo 14-16.

Tämän jälkeen opiskelijat tekevät harjoitustyön 2-3 hengen ryhmissä.

Harjoitustöiden esitykset ja opponointi:

  • ke 19.11 klo 12-16
  • to 20.11 klo 12-16


Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti jatko-opiskelijoille, mutta jos tilaa on, myös perustutkinto-opiskelijoita voidaan ottaa mukaan.