SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus 1, 5op

syksy 2011, per. 1-2.Uutta

 • Huom! 1. luentokerta 2.9.2012 9-12 eli 3 tuntia.
  Luennolla käydään läpi suorittamiseen vaadittavat asiat sekä miten luennot toimivat. Tällä kurssilla luennot poikeavat hieman normaalista.

 • Ensimmäiset harjoitukset myös to-pe 1.9-2.9. Tehtävät kertausluontoiset. Materiaali saatavana POP:sta.
 • Huom! Tasokoe ensimmäisellä luentokerralla; kertaa asiat,ks. kurssin esitietovaatimukset.
  Syksyllä 2011 kurssi luennoidaan periodeilla 1 ja 2. Luennot perjantaisin klo 10-12.
 • Kurssilla myös vierailuluento, johon kehotetaan osallistumaan
  Lue tutkintovaatimukset tarkkaan sivun alaosasta.

 • Yleistä

  Kurssin tavoitteet

  Tavoitteena on tutustuminen digitaalisen lineaarisen suodatuksen perusteisiin ja tarpeisiin. Suodatinrakenteet ja suodattimen toimintaa kuvaavat vasteet. Tavanomaiset suunnittelumenetelmät ja äärellisen sananpituuden vaikutukset.

  Kurssin asema

  Kurssi on pakollinen esitietovaatimus signaalinkäsittelyn työ- ja projektityökurssilla.

  Kurssin esitietovaatimukset

  SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät ja SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellukset tai SGN-1159Introduction to Signal Processing, long version sekä MAT-20600 Diskreetti matematiikka pitää olla suoritettuna tai vastaavat tiedot hallittava.
  Esitiedoista on syytä osata ainakin seuraavat asiat:
 • eulerin kaava,
 • geometrisen sarjan summa,
 • osamurtokehitelmä
 • siirtofunktio vs. impulssivaste
 • IIR vs. FIR suodin eli mitä eroa on FIR ja IIR-suotimella, esim. differenssiyhtälö, siirtofunktio, nollanapakuva ja miten ne liittyvät toisiinsa.
 • esim. Miten näet lohkokaaviosta onko suotimella napoja? Millaisen impulssivasteen takaisinkytkentä aiheuttaa?
  Mitkä osat differenssiyhtälöstä, siirtofunktiosta ja lohkokaaviosta ilmaisee onko järjestelmällä nollia ja/tai napoja?
  Kertaa asiat esim. signaalinkäsittelyn menetelmät prujusta. Täältä, muut ne jo osaavat.

  Tutkintovaatimukset

  Tutkintovaatimuksena on tentti/välikokeet ja tentti/välikoe-oikeus.

  Tentti- ja välikoeoikeuden saa osallistumalla harjoituksiin.

  Tentti- ja välikoe-oikeus:

  Tekemällä kaikista kurssin harjoitustehtävistä 25%.

  Bonusta kertyy seuraavasti:

  vä h. 50% kaikista tehtävistä tai 35% tehtävistä ja läsnäolo vähintään seitsemällä harjoituskerralla puolet 1. periodilla ja puolet 2. periodilla antaa 1 pisteen
  vä h. 60% kaikista tehtävistä tai 45% tehtävistä ja läsnäolo vähintään yhdeksällä harjoituskerralla tasaisesti molemmilla periodeilla antaa 2 pistettä
  vä h. 75% kaikista tehtävistä antaa 3 pistettä
  vä h. 90% kaikista tehtävistä antaa 4 pistettä
  Huom! Bonuspisteet lasketaan vain jos on tenttioikeus. Välikokeissa/tentissä on myös tehtävä, joka on osattava, jotta loput tehtävät tarkistetaan. Tarkemmin Välikoe/tentti säännöistä 1. luennolla.

  Harjoituskertoja on yhteensä 13. Periodilla 1 on 6 ja periodilla 2 seitsemän harjoituskertaa. Tenttioikeus ja bonuspisteet ovat voimassa seuraavassa kolmessa kurssin jälkeisessä tentissä. Tenttioikeus on voimassa tämän toteutuskerran tenteissä lukuvuonna 2011-2012 (3 tenttiä).
  Huom!: Hyväksytty suoritus voidaan tulla korottamaan myöhemminkin mutta tenttipaperiin on tällöin merkittävä suoritusvuosi.

  Välikoe-oikeus on voimassa vain tämän (2011-2012) toteutuskerran välikokeissa. Välikokeisiin ei voi tulla korottamaan arvosanaa. Molemmista välikokeista on saatava väh. 6p.

  Alkuun