SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus 1, 5op, syksy 2011, per. 1-2Luennot

Luennot
 • Perjantaina 2.9.2011 9-12

 • muulloin Perjantaina 10-12

 • Salit ks. opinto-opas
  Luennoija: TkT Raija Lehto

  Materiaali

  Kurssikirjallisuus: Tapio Saramä luentokalvot suomennettuna. Saa PoP:sta ennen kurssin alkua.

  Huom: Saramäen luentokalvot eivät ole itseopiskelumateriaalia vaan on tarkoitettu yhdessä luentojen kanssa.

  Muuta kirjallisuutta:
  Mitran kirja on hyvä oheislukemistona. Muutama kopio on kirjastossa (eli ensimmäiset ehtivät saada):
  Mitra: Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, Third Edition, 2006.
  Kirjan saat kuitata kirjastosta lainaksi kurssin ajaksi, jos olet ilmoittautunut kurssille.

  A. Antoniou: Digital Signal Processing: Signals, Systems and Filters, McGraw-Hill, 2006.
  Oppenheim, Schafer: Discrete-Time Signal Processing, Second Edition.


  Luentoaikataulu: Alustava

  Luennoilla on uusia asioita, jotka vievät enemmän aikaa kuin ennen opiskelijoiden aktiivisuudesta riippuen, josta syystä aikataulu on alustava ja sitä tarkennetaan kurssin edetessä jos osoittautuu tarpeelliseksi.

  7.9.2012 yleistä kurssin asiaa, tasokoe, sovelluksia, johdatus suotimiin.
  14.9.2012 analogiset suotimet,
  21.9.2012 bilineaarimuunnos,digitaalisista IIR-suotimista
  28.9.2012 FIR-suotimet, lineaarivaiheiset FIR-suotimet, ikkunointi
  5.10.2012 FIR: mm. Remez-algoritmi sekä muut suunnittelumenetelmät, 12.10 FIR-suotimet: monikaistaisten lineaarivaiheisten FIR-suotimien ilmiöt suodinsuunnittelussa, FIR ja IIR suotimet: napojen ja nollien roolit ja erot. Suodin rakenteita.


  15.10.2012 - 19.10.2012 tenttiviikko, 1. VÄLIKOE

  2.11.2012 (3h) Käydään läpi myös tentti/välikoeasiat ja jatketaan mihin jäätiin viime viikolla, suotimien toteutusrakenteet.
  9.11.2012 (3h) äärellisen sananpituuden vaikutukset suodinrakenteissa
  23.11.2012 äärellisen sananpituuden vaikutukset suodinrakenteissa,Luku 5 ja appendix B
  30.11.2012 mahdollinen Vierailuluento
  Tentissä kysymys vierailuluennosta. Jos tekee yhden A4-sivun (12 pt fonttikoko) pituisen referaatin luennoista ja palauttaa sen minulle (Raija Lehto) hyvissä ajoin ennen tenttiä saa maks. yhden ylimääräisen bonuspisteen tenttiin, joten mahdollinen maksimibonuspistemäärä on silloin 5 koko kurssista. Referaatin tulee olla kunnolla kirjoitettu eikä vain sutaistu ja ei saa tietenkään kopioida kaverilta.
  Luku 5 ja appendix B.
  mahd. kertausta.
  7.12.2012 kertausta, vanhoja tenttejä.
  10.12.2012 - 21.12.2012 tenttiviikko 2. välikoe tai tentti


  Päivitetty 2011, RL