SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus 1, 5op, 2011Tentti

Tentti pidetään ks.POP.

Pakollinen ilmoittautuminen sekä tenttiin että välikokeisiin POP:in kautta

Tentissä ei saa käyttää kirjoja tai muistiinpanoja. Tiedekunnan laskinta saa käyttää (ei ohjelmoitavaa).
Tenttiin tuleva kaavakokoelma: kaavat.

. Tenttiin voi tulla tehtäviä tai tehtävä suoraan harjoituksista

Kurssi arvioidaan opiskelijan tenttivastausten perusteella. Kiitettävän arvosanan saa vastaamalla tenttikysymyksiin oikein luennoilla ja harjoituksissa käsitellyllä laajuudella.1. välikoe_pisteet: