SGN-4051 Puheenkoodaus, 4 op

Syksy 2010, 1. periodi

Sisältö

Kurssilla opetetaan puheenkoodauksessa (=digitaalisen puheen pakkaamisessa siirtoa tai tallennusta varten) käytettyjä menetelmiä: aaltomuotokoodaus, synteesi-analyysi-koodaus ja sinikoodaus. Lisäksi kurssi antaa käsityksen puheenkoodauksessa käytettävistä nykystandardeista. Tavoitteena ei ole opiskella mahdollisimman monta eri tekniikkaa vaan muutama perustekniikka syvällisemmin.

Luennot (14h)

Aika ja paikka:
Tiistai 12-14, TB 214 Huom! Muuttunut aika ja sali!
Ensimmäinen luento: 31.8.2010


Opettaja: lehtori Konsta Koppinen, etunimi.sukunimi@tut.fi
Huone: TF 315

Harjoitukset (14h)

Harjoitusryhmät:
Aika ja paikka selviävät pikapuoliin.
Harjoitusten pitäjä: Katariina Mahkonen (etunimi.sukunimi@tut.fi).

Harjoituksista pitää tehdä vähintään 20% kurssin läpäisemiseen, tekemällä enemmän saa lisäpisteitä tenttiin seuraavasti:

Materiaalit

Luentomoniste (pdf-muodossa)

Harjoitustyö/Project work

The project work is to implement a non-realtime one-bit-per-sample codec with a SNR of at least 10dB in Matlab. Details are here.

Hyväksytyt harjoitustyöt