Signaalinkäsittelyn laitoksen kandidaatintyöseminaari

Sisältö

Kandidaatintyö on pienimuotoinen (15-25 sivua) opinnäytetyö jostain signaalinkäsittelyyn liittyvästä erikoisalasta jonka tarkoituksena on osoittaa opiskelijan kyvyt itsenäiseen tutkimusaiheeseen tutustumiseen, tuloksien esittämiseen muille sekä tieteelliseen kirjoittamiseen. Kandidaatintyö tehdään Signaalinkäsittelyn laitoksella osana kandidaatintyöseminaaria, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa, 1-2 ja 3-4:llä periodilla. Näistä vain toiseen osallistutaan.

Kurssin läpäisy

Kandin suorittamiseksi tarvitaan seuraavat suoritteet:

 1. Kandityön kirjoittaminen
 2. Seminaariosallistuminen
 3. Kielikeskuksen koulutus sekä kypsyysnäyte
 4. Kirjaston tiedonhankintakoulutus

Näistä jokaisesta on tarkemmat tiedot alla.

Kandityön kirjoittaminen

Työn pituus on 15-25 sivua ja se täytyy palauttaa tarkastajalle viimeistään 28.5.2017. Lisäksi kevään aikana on kaksi pakollista välipalautusta, jotka tarkastaja kommentoi sekä opponentin (ks. alla) version toimitus. Kaiken kaikkiaan palautuspäivämäärät ovat seuraavat:

Seminaari

Seminaarissa on 6 tapaamista seuraavina aikoina:

 1. Aloitustapaaminen: 13.1.2017
 2. Oman aiheen esittely: 27.1.2017. Täällä esitellään yleistajuisesti kunkin oma aihe esim. noin viidellä dialla. Kunkin esityksen tavoiteaika on noin 10 minuuttia kysymyksineen.
 3. Työn tilanteen esittely yleisölle: 17.2.2017. Täällä esitellään siis oman työn tilanne suoraan PDF-tiedostosta.
 4. Työn tilanteen esittely yleisölle: 10.3.2017. Täällä esitellään siis oman työn tilanne suoraan PDF-tiedostosta.
 5. Työn tilanteen esittely yleisölle: 31.3.2017. Täällä esitellään siis oman työn tilanne suoraan PDF-tiedostosta.
 6. Loppuesitys ja opponointi: 21.4.2017. Täällä esitellään kalvoilta lopullisen työn tulokset. Lisäksi kullekin nimetty opponentti kysyy vähintään 3 kysymystä esitellystä työstä. Tätä varten työ on lähetetty opponentille tutustuttavaksi viimeistään edellisenä tiistaina (18.4).

Kielikeskuksen koulutus ja kypsyynäyte

Kielikeskus järjestää kielenhuollon osuuden, johon kuuluvat seuraavat osat:

 1. kaikille yhteiset luennot
 2. kielenhuolto itseopiskeluna
 3. henkilökohtainen palaute tekstistä/kypsyysnäytteestä.

Jos teet työsi suomeksi, niin kohta 3 korvaa myös kypsyysnäytteen. Käytännössä kielikeskukseen tulee toimittaa oma kandityö joko 24.2 tai 31.3 (nämä ovat myös omat välipalautuksemme ajankohdat; lähetä senhetkinen versio siis kielikeskukseen sekä meille). Työssä tulee olla tällöin yhtenäistä tekstiä 2 - 3 sivua. Kyseiset 2 - 3 sivua ei voi koostua useista keskeneräisistä osista, vaan sen täytyy olla yhtenäinen kokonaisuus. Suosittelen että tähtäät 24.2 takarajaan, mutta palautus on sallittua myös 31.3. Tarkemmat tiedot Moodle-kurssissa: Tieteellinen kirjoittaminen kandidaatinseminaarissa 2016 – 2017

Jos tekee työnsä englanniksi tai työ ei ole tarpeeksi valmis palautettavaksi 31.3, voi kypsärin suorittaa myös tenttiakvaariossa. Tällöin ohjaaja laatii otsikot ja niistä tehdään n. 600 sanan essee valvotusti.

Kirjaston koulutus

Kirjaston tiedonhakukoulutus on myös pakollinen osa suoritusta. Kandivaiheen opetukseen kuuluu luento (1 h) + harkkaryhmä (2 h). Luentoaikoja on ainakin seuraavat:

Lisäksi järjestetään meille ja TITE:lle räätälöity hands-on harkkasessio:

Heikki Huttunen
heikki.huttunen@tut.fi
Huone TF317