Tampereen teknillinen yliopisto / Tietotekniikan laboratorio

TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon (JOTU) 2017

TIE-02300 Johdatus ohjelmistotuotantoon (JOTU), syksy 2017

Tämä sivu on http://www.cs.tut.fi/kurssit/TIE-02300/

Kurssin sisältö on syksyllä 2017 pääasiassa Moodlessa;

Lukuvuoden 2016-17 www-sivu.


Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mitä erilaisten ohjelmistojen ammattimainen tuottaminen on, sekä mitä tietoja ja taitoja se vaatii. Opiskelija tuntee ohjelmistotuotannon peruskäsitteet sekä pystyy yleisellä tasolla selittämään millaisia asioita ja vaiheita ohjelmistojen ammattimaiseen tuottamiseen kuuluu. Kaikki tämä tähtää siihen, että opiskelija pystyy tehokkaasti toiminaan ohjelmistoprojektin sidosryhmässä; joko oman alansa asiantuntijana tai asiakkaan edustajana.


Linkki POP-järjestelmään (luento- ja viikkoharjoitusten ajat). Linkki POP-järjestelmään

Linkki Moodle2:een (viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön kirjautuminen, harjoitustöiden palautus, palaverien ajanvaraukset) Linkki Moodle2:een


LUENNOT: maanantaisin kello 1415-16 salissa TB104. ALOITUS ma 28.08.2017.


HARJOITUSTYÖ: neljän opiskelijan ryhmissä tehdään määrittely (vaatimusmäärittely eli määrittelydokumentti) annetusta tietojärjestelmästä. Kullakin ryhmällä on yhteistyöryhmä (vastinryhmä), eli jokainen ryhmä toimii sekä toisaalta toimittajana (kirjoittaa määrittelyn) että toisaalta asiakkaana eli tilaajana (täsmentää asiakasvaatimuksia), mutta erilaisille tietojärjestelmille.

Alustavat asiakasvaatimukset (vajaa aanelonen "asiakkaan ensimmäisiä yleisiä ajatuksia tarpeistaan") ryhmät saavat kurssin assistentilta.

Opetellaan hyvää ohjelmistotuotannollista määrittelyä, siten että IT-projekteista puhuttaessa IT ei tarkoittaisi "itku tulee".


VIIKKOHARJOITUKSET 2017 ovat vapaaehtoisia, osallistumisesta saa lisäpisteitä.

Viikkoharjoitukset alkavat viikolla 36.

Tiistai

klo 08:15 - 10:00 sali TB207

klo 15:15 - 17:00 sali TB207

Keskiviikko

klo 16:15 - 18:00 sali TB207

Torstai

klo 10:15 - 12:00 sali TB207

klo 16:15 - 18:00 sali TB207

Perjantai

klo 10:15 - 12:00 sali TB207

klo 12:15 - 14:00 sali TB207

klo 14:15 - 16:00 sali TB207


Joitakin ilmaisia piirto-ohjelmia (saa käyttää joissakin viikkoharjoituksissa)

StarUML http://staruml.io/download

ArgoUML http://argouml.tigris.org/

UMLet http://www.umlet.com/

yED https://www.yworks.com/products/yed

Dia https://sourceforge.net/projects/dia-installer/

Violet http://alexdp.free.fr/violetumleditor/

Draw.io https://www.draw.io/ (WWW)

UMLetino http://www.umletino.com/ (WWW)

Gliffy https://www.gliffy.com/uses/uml-software/ (WWW)


Viimeisin muutos 21.08., 26.06.2017 * Tero Ahtee, tero.ahtee( @ )tuni.fi .