TTY / TST / TIE / TT / J.Koskinen

TIE-30100 Tietoturvallisuuden perusteet, 2013-2014 kevät

Kurssin aiempi toteutus: 2013 kevät
Tämä on 3 opintopistettä tuottavan perusteet-kurssin viimeinen toteutus.

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

27.11.2014
Alla linkitetyt viimeisen tentin tulostaulukko ja jakauma päivitettiin samalla, kun tulokset tänään tallennettiin opintorekisteriin. Päivityksessä viiden opiskelijan arvosana nousi vuotta aiemmalla kurssilla hankittujen alkupisteiden ansiosta. Näin tehtiin, koska viimeistä tenttiä mainostaneen viestin oli voitu tulkita luvanneen tällaista.
12.11.2014
Viimeisen tentin vastaukset:
dbabd daaba dcaba bdcad
dabdc bcabc cbddb bbadb
dbcca ccaca dcada abdab

... ja (14.11.) tulokset Excel-taulussa ja jakaumassa.

Tenttiä oli mainostettu hyvissä ajoin noin 400:lle viime ja edellisen kevään opiskelijalle, joilta aiempi tulos puuttui tai oli enintään 2. Mainoksessa todettiin, että tentti oli muodostettu "erinäisten aiempien tenttien parhaista tehtävistä. Tämä ei tarkoita helpoimpia vaan parhaiten kokonaispisteisiin korreloineita tehtäviä." Aiemmat tentin olivat tämän ja kahden edellisen toteutuskerran ensimmäiset tentit, joissa oli runsaasti osanottajia. Silti jotkin tehtävät korreloivat tälläkin kerralla negatiivisesti. Koska kyseessä oli viimeisen toteutuskerran viimeinen tentti, mainoksen vihjaama laatu varmistettiin jättämällä huomiotta peräti 7 tehtävää, joiden korrelaatio oli negatiivinen tai lähellä nollaa. (Merkillisesti kaikkien huomiotta jätettyjen tehtävien järjestysnumero tentissä oli pariton.)

Puuttuvat alkupisteet pudottivat arvosanaa 4 opiskelijalla, yhdellä heistä nollaan. Nousu nollasta alkupisteiden avulla tapahtui kolmella. Alkupisteiden roolin mukaisesti nousua tapahtui useimmilla muillakin läpipäässeistä, 17:llä, ja vain 6:lla läpäisseistä alkupisteet eivät nostaneet eivätkä laskeneet arvosanaa. Tentin reputti 11 opiskelijaa ja 10 muuta ei saapunut paikalle. Jos he vielä tarvitsevat TIE-30100 -suorituksen, sen tilalle pitää tehdä TIE-30101. Erityisesti se vaatii omat alkupisteensä, vaikkakin osin samanlaisista Harpo-tehtävistä.

17.9.2014
Kolmannen tentin (16.9.) vastaukset ...:
bdabd baaba dcaba bbdca
cbbac accbb cddbb cbaca
bcaca bacad dbaab bbada

... ja (19.9.) tulokset Excel-taulussa ja jakaumassa.

16.7.2014
Kesätentin (7.7.) vastaukset ...:
dbdca acaac bbcaa dcdcc
cbcdd cdddc bdbba dccdd
dbbda cdccc baacc adaad

... ja tulokset Excel-taulussa ja jakaumassa.

14.5.2014
Ensimmäisen tentin vastaukset ...:
bddbb aacba adaac accda
adadb caccd bbcbb bdccc
acccb cdaab daaca cbdca

... ja tulokset (15.5.) Excel-taulussa ja jakaumassa.

Tällä kerralla ei ollut yhtään tenttitehtävää, jonka tuottamat pisteet olisivat korreloineet negatiivisesti kokonaistenttipisteisiin. Yhdessä tehtävässä sekä kyseinen korrelaatio että tehtävän tuottama kokonaispistemäärä olivat molemmat lähellä nollaa, joten se jätettiin huomiotta. Kyseessä oli tehtävä 23, joka sinänsä on täysin yksikäsitteinen.

Excel-taulu näyttää myös alkupisteet kolmessa pääkategoriassa: automaatti, opra ja lisä. Omien pisteiden jakauma näkyy tarkemmin Harpon profiilissa ja kilpailusivuilla. Innovointien pisteet voi sitten laskea näiden perusteella. Kaikki inno-tuotokset saivat puolikkaan tai kokonaisen pisteen.

Opran ja kilpaosallistumisen pisteiden oli määrä tulla voimaan vain, jos vertaisarviointeja on riittävän monta kaikissa viidessä arviointitehtävässä. Tästä joustettiin kuitenkin seuraavasti: jos arviointeja oli vain neljässä tehtävässä, jätettiin 1 piste pois mainituista pisteistä. Jos arviointeja oli vain kolmessa tehtävässä, sanktio oli 3 ja jos vain kahdessa tehtävässä sanktio oli 5 pistettä. "Pois jättäminen" tarkoittaa tässä vähentämistä niin, ettei menty alle nollan ja nimenomaan noissa pisteissä. Kuusi opiskelijaa, joilta puuttui arviointeja vain yhdessä kilvassa, noudatti ohjetta selityksen antamisesta alkutehtävän jatkeeksi. Tämä säästi heiltä yhden pisteen menetyksen.

Läpäisyprosentti jäi hieman alle tavanomaisen ensimmäisen tentin tason 48,8 prosenttiin. Tämän vuoden erikoisuutena olivat useat lähellä nollaa olevat eli arpomalla hankitut tenttipisteet sekä se, että hyvien alkupisteiden hankkijoilla oli erityisen huonot tenttipisteet. Vuosi sitten oli vain 1 opiskelija, jolla pisteitä oli alle 7, kun tänä vuonna heitä oli 8. Lienee perusteltua väittää, että opiskelija ei ole edes yrittänyt tenttiä kunnolla, jos tenttipisteet jäivät alle 10 tai alle alkupisteiden. Tällaisia oli 18. Jos heidät jättää pois laskusta, läpäisyprosentti on 56,9. Sama laskelma vuotta aiemmassa tentissä antaa 55,5%, vaikka silloin läpäisyprosentti oli 51,5. Samana näyttää pysyvän vain tentti-ilmaantumisten ja -ilmoittautumisten suhde: tänä vuonna 83,3, viime vuonna 83,6 ja kaksi vuotta sitten 82,9%. Ilmaantumista pääsee tänä vuonna harjoittamaan myös kesätentissä, kuten POPista käy ilmi noin 22.5.