Sähköpostitiedote opettajalta 8.5.2018


TIE-30101 TT:n perusteet poistuu

Tämä viesti tulee sinulle, koska olet POP-ilmoittautunut kurssille
TIE-30101 Tietoturvallisuuden perusteet (2 op,
http://www.cs.tut.fi/kurssit/TIE-30101/). Jos olet jo suorittanut
kurssin, etkä aio korottaa arvosanaasi, sinun ei tarvitse lukea pidemmälle.

TIE-30101 lakkautuu tämän LUKUvuoden lopussa. Se pitää siis suorittaa
ennen syyslukukauden alkua, viimeistään elokuussa. Korvaava kurssi on
viime syksyinen TIE-30150 ja ensi syksystä alkaen sen uudistettu ja
uudelleen nimetty versio TIE-30151 "Kyberturvallisuus I: perusteet" 
(5 op, 2. periodi,
http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Ohjelmistotekniikka/TIE-30151.html).
Sekä lakkautuva TIE-30101 että TIE-30150 edellyttivät esitietoja, mutta
TIE-30151 ei vaadi sellaisia.

Tietoturvallisuuden opintokokonaisuuteen kuuluva kurssi Tietoturva-arki
on syksystä alkaen 5 opintopisteen laajuinen ja tunnukseltaan TIE-30201.
Se vaatii esitiedoksi jonkin edellä mainituista kursseista. Elokuun
lopulla alkavaa toteutuskertaa varten ehtii enää suorittaa vain kurssin
TIE-30101.

Jos aiot suorittaa TIE-30101:n etkä ole kurssin Harpo-alustalla
(https://sec.cs.tut.fi/horpa/), kannattaa ilmoittautua sinne ja ryhtyä
töihin. Jos esitietonasi on jokin muu kuin TIE-03101 (Tietoverkot ja
tietoturva) tai Harpo ei jostain syystä tiedä tuon kurssin suoritustasi,
ilmoittaudu minulle kertomalla esitietosi sekä opiskelijanumerosi.

Kaikki TIE-30101:n melko vanhatkin osasuoritukset ovat jäljellä Harpossa, 
eikä sivulla https://sec.cs.tut.fi/horpa/kayttajahallinto.html mainittuja 
poistoja enää tehdä. Töitä kannattaa siis jatkaa. Joka tapauksessa alkupisteiden
keruu kannattaa. Niistä, jotka menivät tenttiin ainakin 7,5 alkupisteen
kanssa, 84,3% pääsi läpi, muista vain 35,4%, ja niistä, joilla ei ollut
edes neljää alkupistettä, vain 23,3%.

Tähänastisten suoritusten arvosanajakauma on tällainen: 
[1-2-3-4-5] = 26 - 20 - 22 - 19 - 13. Tentin helpon uusimisen vuoksi 
nollatuloksia esiintyy runsaasti, melko tarkkaan 1/3 kaikista yrityksistä. 
Rohkaisevaa on silti se, että 78% läpipäässeistä hoiti homman ensi yrityksellä.

Ennen tenttimistä kannattaa tutustua järjestelyihin alussa mainitulta
kurssisivustolta, erityisesti sivulta
https://sec.cs.tut.fi/horpa/akvaario-ohje-ttp.html. Pääsivun ohje "Älä
arvaile tentissä" näyttää silti tarvitsevan selityksen: miinuspisteiden
takia odotusarvo satunnaisen arvauksen tuottamalle pistemäärälle on
nolla. Satunnainen arvaus on siis turha. Osittaisen tiedon perusteella
arvaaminen puolestaan näyttää useammin johtavan harhaan kuin oikeaan.

Harpon tenttisovelluksen harjoitusversiota kannattaa tietysti käyttää
ennen oikeaa tenttiä. Sieltä näkyy yksi lisäohje, jota ei löydy em.
kurssivuilta (paitsi tästä tiedotteesta), nimittäin mahdollisuus
pisteiden jälkikäteiseen paranteluun palautevaiheessa.

Tentin palautevaiheessa vastaukset on avattu ja arvosana laskettu.
Tavanomaisen palautteen lisäksi on mahdollista kirjoittaa "selityksiä"
tai "perusteluja". Ne kuvaillaan tenttisovelluksessa näin:

- - - - - - - -
Jos selitys osoittaa, että osaat tehtävässä kysytyn asian ja
virheellinen vastauksesi on vain tulkintaongelma, voit saada vastauksesi
hyväksytyksi tai ainakin miinuksen nollatuksi. Sama koskee tyhjäksi
jättämääsi tehtävää. Opettaja tarkastelee tässä tarkoituksessa vain
viittä ensimmäistä selitystä ohittaen sellaiset, joiden alkuun olet
merkinnyt: "Vain palaute".

Edellä kuvattua sääntöä on käytetty harvoin eikä se useinkaan ole ollut
tuottoisaa, mutta seuraava sääntö on joskus ollut avuksi: Kirjoita
kuuden oikein vastaamasi kysymyksen palautekenttään tarkka perustelu,
josta selviää, miksi oikea vastausvaihtoehto on oikein tai väärät ovat
vääriä. Opettaja lukee kuusi ensimmäistä palautetta, joiden alussa lukee
"Perustelu:" ja lisää jokaisesta pätevästä puoli pistettä
tenttipisteisiin, siis tehtävästä jo tulleen pisteen lisäksi. Huomaa,
että pätevä perustelu voi joissain tapauksissa vaatia käsittelemään
kaikki neljä vaihtoehtoa. Eikä tässä vielä kaikki. Kaksi näistä kuudesta
perustelusta saat yhtä hyvin kirjoittaa sellaisiin kysymyksiin, joihin
et vastannut tai jotka korjasit tyhjäksi.
- - - - - - -

Sekä selitykset että perustelut ovat siis väylä sellaisen osaamisen
näyttämiseen, jota rastitehtävillä ei suoraan saa esille. Toivottavasti
tämä rohkaisee sinua opiskelemaan ja ymmärtämään itse asiaa eikä vain
opettelemaan mallitehtävien vastauksia.

Tietoturvallisuuden kenttä muuttuu nopeasti, eivätkä peruskurssin
materiaali ja varsinkaan tehtävät käsittele uusimpia ilmiöitä. Niitä
varten ovat myöhemmät kurssit ja varsinkin Tietoturva-arki. Silti
toivon, että opiskelet TIE-30101:n verkkoaineistoa (Maso) sillä tavoin
aktiivisesti, että osaat samalla antaa palautetta sen kehittämiseksi.
Kurssi päättyy mutta materiaali ei katoa. Jos löydät virheitä, lähetä
palaute sähköpostiin. Ei-akuuteissa tapauksissa Mason palautemekanismi
lienee kätevin.

-- 
Jukka