TTY / TiTe / TT / J. Koskinen

TIE-30201 Tietoturva-arki, syksy 2018 (periodi 1), 5 op

Kurssin alussa on vapaaehtoinen mutta erittäin suositeltava tapaaminen, jossa
kurssia ja sen materiaalia esitellään sekä sovitaan ryhmien ja töiden jaosta.
Jotta mahdollisimman moni pääsisi paikalle, tilaisuus järjestetään kahteen kertaan :
keskiviikkona 27.8. klo 14.05-15 ja 16:05-17 salissa TD308.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.
Kurssin Moodle-alustalle tulee rekisteröityä viimeistään keskiviikkona 27.8.2018.
Alustalle rekisteröityminen vaatii avainta, joka on 24.8. lähetetty sähköpostitse
kurssille POP:n kautta ilmoittautuneille.

Kurssin vetäjän PGP-avain 3-viikon tehtävää varten.

"Verkkokurssi arkipäivän tietoturvahaasteista"

Kurssin tehtävät ja aikataulu on koottu yleiskaavioon.

Joitakin kurssin tuotoksia julkaistaan.


Päivitetty 24.8.2018