TTY / TST / TIE / TT / J.Koskinen

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2012-2013 kevät

Kurssin aiempi toteutus: 2012 kevät
Nykyinen toteutus on viimeinen nykyisessä muodossaan.

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

21.11.2013
Kolmannen tentin vastaukset ...
badbc acbca dcbad ccbca
ccbcc cbbcd bdacc ddaba
baaad badad abdad ccbdc

... ja tulokset Excel-taulussa ja jakaumassa (22.11.).

Tehtävät 13 ja 20 jätettiin huomiotta, koska niiden korrelaatio kokonaispisteisiin oli negatiivinen. Tehtävässä 21 hyväksyttiin myös vastaus a. Nämä muutokset eivät vaikuttaneet kenenkään läpipääsyyn mutta paransivat muutamaa arvosanaa.

Tulokset ja jakauma koskevat kokonaissuoritusta, jossa ovat mukana alku- ja tenttipisteet. Kokonaissuorituksen jakauma oli hyväksyttyjen arvosanojen osalta poikkeuksellisen normaali : 1-3-5-2-2. Näin oli jo jakaumassa ennen tehtävien huomiotta jättämistä (2-3-5-2-1).

7.10.2013
Toisen tentin vastaukset ...
cadbc adabd acdab cadcc
baccd abdad adbdb baaac
adbdc bdabc bbbda bbccb

... ja tulokset Excel-taulussa ja jakaumassa (9.10.).

Tehtävät 17, 24 ja 28 jätettiin huomiotta, koska niiden korrelaatio kokonaispisteisiin oli negatiivinen.

24.5.2013
Ensimmäisen tentin vastaukset ...
bcdbb bcdab bdadc dbdbb
bcbbd babdc ddcaa dcaad
dbdcb bcacc bcaca cadad

... ja tulokset Excel-taulussa ja jakaumassa

Tehtävät 34, 35 ja 46 jätettiin huomiotta, koska niiden korrelaatio kokonaispisteisiin oli negatiivinen tai nolla. Tehtävä 27 jätettiin huomiotta, koska siinä pisteiden summa oli negatiivinen. Läpäisyprosentti oli viime vuotista 10 pykälää parempi. Tässä on prosentit niille, jotka hankkivat edes jonkin pisteen      
2013     (2012)
automaattitehtävistä 58,6 (51,7)
oppimisraportista 81,8 (74,2)
lisäpisteistä (kilvat ja innovoinnit) 67,6 (70,0)

Alkupisteiden keskiarvo kaikilla tenttijöillä oli vain 5,8 (vuotta aiemmin 4,8). Jotain tehneilläkin se oli vain 7,6 eli melkein sama kuin vuosi sitten (7,2). Jos kaikilla tenttijöillä olisi ollut tasan ydintavoitteen verran alkupisteitä eli 11, niin läpäisyprosentti olisi ollut 80,6 ja ilman huonosti toimineiden tehtävien hylkäämisiäkin 64,7.