TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen

TLT-3100 Tietoturvallisuuden perusteet, 2005

Kurssin aiempi toteutus: 2004

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

8.2.2006
Viime tentin tulosten vienti opintorekisteriin viivästyy, sillä sähköisen tiedon käsittelijä onkin lomalla. Hän palaa tiistaina 15.2. joten eiköhän merkintä pian sen jälkeen ilmesty O-Infoon.

25.1.2006 klo 20.
Allaolevassa vastausluettelossa oli virhe B-osan tehtävässä 43. Vastaus oli tavallaan "oikein" mutta tehtävä olikin hieman erilainen kuin piti (ja melko lailla helpompi). Lopullinen vastaus on 'b' ja se on nyt korjattu ao. luetteloon (lihavoitu).

Tentti sujui selvästi paremmin kuin viimeksi, mutta pistelaskua säädettiin silti hieman muutaman huonosti menneen tehtävän kohdalla, samalla periaatteella kuin viime kerralla.
Tulokset Excel-taulussa ja jakaumassa. Opintorekisteriin tulokset talletetaan ensi viikon alussa.

23.1.2006 klo 17:45
Tenttivastaukset

Yhteinen osa: babaa babab bbbbb bbabc cdbba dddcc dccdb bddac

Pelkkä A-osa: bbbab bacba

B-osa: bbbab aaaaa cabad cbdaa

24.11.2005 klo 20:45
Tentti sujui paremmin kuin viimeksi, mutta pistelaskua säädettiin silti hieman: tulokset Excel-taulussa ja jakaumassa. Opintorekisteriin tulokset talletetaan ensi viikon alussa.

21.11. klo 9:37
Tenttivastaukset

Yhteinen osa: babba baaba babab bbbbc ddaca cdcaa dbcdb abdac

Pelkkä A-osa: abbaa abdba

B-osa: ababa aabdd bcacc cacab

26.10.
klo 11:20. Allamainittu virhe on korjattu ja tuloslista on taas saatavilla. Muutos koski siis muutamaa C-osan opiskelijaa.
klo 8:11. C-osan tulosten laskennassa oli sen verran virhealtista manuaalista tietojenkäsittelyä mukana, että muutamalle opiskelijalle oli tullut suoritus B-osasta, vaikka pisteiden mukaan ei olisi pitänyt. Tämä korjataan iltapäivään mennessä. Tässä vaiheessa tuloslista on kiinni.

25.10.
Tentin jälkeen tuli kaksi sähköpostipalautetta. Tehtävässä 55 oli kirjoitusvirhe: s[i-1]:n sijasta oli s[-1]. Toinen palaute koski tehtäviä 7 ja 46. Tehtävän 7 tapauksessa ei ollut aihetta muutoksiin. Tehtävät 46 ja 55 sen sijaan jätettiin huomiotta. Tämä olisi tapahtunut seuraavaksi kuvattavan arvostelun säätämisen yhteydessä muutenkin, mutta palautteen ansiosta tehtävien ongelmallisuutta ei tarvinnut enempää ihmetellä.

Tentin pistelaskua muutettiin kolmesta syystä ja kahdella tavalla:

Tulokset Excel-taulussa ja jakaumassa.

Opintorekisteriin tulokset talletetaan muutaman päivän kuluttua.

14.10. klo 17:38
Tenttivastaukset

Yhteinen osa: bbbaa abbab babaa bbaaa dabcc dbbea becbc cccec

Pelkkä A-osa: baaba bbaaa

B-osa: ababa abbab becda bcadb

14.10. klo 11.
Palautteen perusteella muutettiin yhtä B-osan rastitehtävää lisäämällä siihen selventävä sana, tässä hakasuluissa: "Tilaa huomioimattoman pakettisuodattimen toiminta perustuu [yhteen] sääntöluetteloon, ...." Tehtävä ei esiinny tämän illan tentissä, mutta siinä on kaksi muuta tehtävää, joissa pakettisuodatin esiintyy, sekä A- että B-osassa. Kumpaakaan ei ole julkaistu.

13.10. klo 13:15
Verkkoaineiston sivuista on tullut jonkin verran palautetta. Osa on johtanut korjauksiin ja päivityksiin, eniten linkkeihin ja muutama asia myös teksteihin. Rastitehtäviä koskeneet pari kommenttia eivät aiheuttaneet muutoksia. Virheitä tehtävistä on kyllä aiemmin löytynyt, joten jos tehtävä tuntuu väärältä, kommentti kannattaa lähettää. "Rastitaktiikasta" tulikin sen verran tekstiä, että se on erikseen.

Tekstimuutoksia ei ole tässä vaiheessa tehty tulostettavaan materiaaliin eikä mikään korjaus vaikuta tenttiin. Yksi kommentti kannattaa silti mainita tässä: Esimerkissä yksinkertaisesta lohkoalgoritmista mahdollisia permutaatioita on 120 eikä 125, kuten tekstissä mainittiin, sillä 5! = 120".

Kiitos näistä ja muista kommenteista. Toivottavasti palautetta annetaan myös Nootissa huomisen tentin jälkeen (15.10. alkaen). Viikonlopun ja muiden töiden takia tentin tulokset eivät aiemmista kerroista poiketen valmistu likimainkaan lähipäivinä.

11.10.
Keskustelualustalla on nyt tietoa tentin C-osasta.

6.10.
Tekstimateriaalien tulostusversiot päivitettiin (linkit yllä).

13.9.
Tietosuojavaltuutettua (ym.) koskeva LUE-tehtävä oli jäänyt liittämättä materiaaliin. Nyt se on mukana.

1.9.
Esitietokurssin rinnakkaisesta suorittamisesta on tullut kyselyjä. Yhteinen tiivistetty vastaus niihin on: "ajo sallittu omalla vastuulla"; tarkempi selitys on erikseen.