TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2006

Kurssin aiempi toteutus: 2005
Osa tämän sivun linkeistä kuolee aikaa myöten.

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

8.2.2007 Alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat jälleen vain alustavia sen vuoksi, ettei niissä ole voitu ottaa huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Jahka asianmukaiset tiedot saadaan opintorekisteristä, niiden mukaan suodatetut tentin tulokset toimitetaan sinne.

Tällä kerralla lähellä nollaa oleva korrelaatio aiheutti sen, että tehtävät 30, 35, 38, 42 ja 49 jätettiin huomiotta. Lisäksi tehtävä 43 jätettiin huomiotta. Siinä oikeiden vastausten osuus kaikista ei-tyhjistä oli vain 17%. Koska tehtävä ei ollut mallitehtävänä, se oli liian hankala.

Tentin läpäisyprosentti 43% näyttää tavallista alhaisemmalta ja tietysti onkin. Aikaisempiin tentteihin verrattuna tällä kerralla mukana näyttää olleen tavallista enemmän "arpojia". Alle puolet läpipääsyyn tarvittavista pisteistä sai 15 osallistujaa, mikä on noin 27%. Edellisissä kahdessa tentissä vastaavat osuudet olivat vain 8,7% ja 9,2%.

Tenttivastaukset 5.2.2007
dddaa ddddd daaaa daddd daadd ddacd
dddad cddbd ccddd bdcdd abdac cadac

22.11.2006 klo 18:15 Alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat jälleen vain alustavia sen vuoksi, ettei niissä ole voitu ottaa huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Jahka asianmukaiset tiedot saadaan opintorekisteristä, niiden mukaan suodatetut tentin tulokset toimitetaan sinne.

Tällä kerralla lähellä nollaa oleva korrelaatio aiheutti sen, että tehtävät 14, 20, 32, 35, 40 ja 44 jätettiin huomiotta. Lisäksi tehtävä 27 jätettiin huomiotta. Oikeiden vastausten (varmojen ja luultujen) osuus kaikista ei-tyhjistä oli vain 28%, ja vaikka tehtävä olikin mallitehtävänä sitä voi pitää peruskurssin materiaaliin nähden turhan vaikeana.

Tenttivastaukset 20.11.2006
addad daaaa ddaaa aaddd ddadd addad
ddabb badba ddbad cbadb bbbcc bbcba

12.10.2006 klo 21:45 Alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat vain alustavia sen vuoksi, ettei niissä ole voitu ottaa huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Jahka asianmukaiset tiedot saadaan opintorekisteristä, niiden mukaan suodatetut tentin tulokset toimitetaan sinne.

Allamainitun tehtävän 19 nollauksen lisäksi myös tehtävät 14, 15, 16, 22, 37 ja 55 jätettiin huomiotta. Näissä pisteiden korrelaatio kokonaispisteisiin oli sen verran lähellä nollaa, että tehtävien voi päätellä mitanneen jotain muuta kuin tentin kokonaisuus. Tehtävät 22 ja 55 olivat lähes kaikilla oikein, joten niiden nollauksen vaikutus tulokseen on vähäinen.

Tenttivastaukset
dddad ddaaa aadaa adaad dadda daadd
ccccd cacdd bdbaa bbdbc cbbab ddcab

Tehtävässä 19 oli sattunut tekstinkäsittelyvirhe ja valinnoiksi muista tosi-epätosi -tehtävistä poiketen tarjottiin vain a:ta ja b:tä. Olisi helppoa pisteyttää vastaukset a, c ja d, mutta pitäisikö b:stä antaa +0,5 vai -1 pistettä? Ero on aika iso ja kumpikin olisi oikein joillekuille ja väärin toisille. Tehtävä on parempi jättää huomiotta ja muuttaa arvosanarajoja sen mukaisesti.

Katso järjestelyistä ensimmäisen luennon ajat.