TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2006-2007 kevät

Kurssin aiempi toteutus: 2006 syksy
Osa tämän sivun linkeistä kuolee aikaa myöten.

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

29.11.2007 Alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat alustavia vain sikäli, ettei niissä ole vielä otettu huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Jahka asianmukaiset tiedot saadaan opintorekisteristä, niiden mukaan suodatetut tentin tulokset toimitetaan sinne.

Pistelaskua lievennettiin vastaavalla tavalla kuin aiemmissa tenteissä, mutta huono korrelaatio kokonaispisteisiin oli perusteena vain tehtävän 40 jättämiseen huomiotta. Tehtävät 30, 41, 43 ja 47 osoittautuivat liian vaikeiksi, ja ne jätettiin sen takia huomiotta. Alkuperäisiä arvosanarajoja laskettiin vastaavasti, ja lisäksi niitä laskettiin yhdellä prosentilla.

Tenttivastaukset 26.11.2007
daaaa dddda daaaa adddd ddada daacb
ddbad adaaa abddd dacdd bbddc acbcd

15.9.2007 Alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat alustavia vain sikäli, ettei niissä ole vielä otettu huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Jahka asianmukaiset tiedot saadaan opintorekisteristä, niiden mukaan suodatetut tentin tulokset toimitetaan sinne.

Tällä kerralla tenttijöitä oli niin vähän (17), että tehtävien korrelaatiot heittelehtivät melko lailla jo tilastollisista syistä. Huomiotta jätettiin vain voimakkaimmin negatiivisesti korreloivat tehtävät 8, 9, 18, 48 ja 54.

Tenttivastaukset 10.9.2007
ddddd adaad aaaad ddaaa dadad ddada
ddbac ababd bcdbb cbdac bacac abdad

16.5.2007 Alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat alustavia vain sikäli, ettei niissä ole vielä otettu huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Jahka asianmukaiset tiedot saadaan opintorekisteristä, niiden mukaan suodatetut tentin tulokset toimitetaan sinne.

Tällä kerralla negatiivinen korrelaatio aiheutti sen, että tehtävät 14 ja 34 jätettiin huomiotta. Lisäksi tehtävät 28 ja 47 jätettiin huomiotta, koska oikeiden vastausten osuus kaikista ei-tyhjistä oli alhainen eivätkä tehtävät olleet mallitehtävinä.

Tenttivastaukset 16.5.2007
aaada adaad dddaa addad adadd dadaa
dcccc abadd dbbcb bacad bccbd abdbd