TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2007-2008 kevät

Kurssin aiempi toteutus: 2007 kevät
Osa tämän sivun linkeistä kuolee aikaa myöten.

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

21.10.2008 Alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat alustavia vain sikäli, ettei niissä ole vielä otettu huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Pistelaskua lievennettiin vastaavalla tavalla kuin aiemmissa tenteissä: tehtävät 18 ja 28 jätettiin huomiotta. Arvosanarajat ja niiden määritysperiaate käy ilmi tulostaulukosta.

Tenttivastaukset 20.10.2008
daddd daaaa aadad dddda dadca dbcad
dcddc dcddc cccbb ddaba babac dcbbd

11.9.2008 Alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat alustavia vain sikäli, ettei niissä ole vielä otettu huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Opintorekisteristä saatujen tietojen mukaan muutamalla positiivisen tenttituloksen saaneella opiskelijalla ei esitietoja ole, joten suodatetut tentin tulokset toimitetaan sinne.

Pistelaskua lievennettiin vastaavalla tavalla kuin aiemmissa tenteissä. Huono korrelaatio kokonaispisteisiin oli perusteena tehtävän 5, 26 ja 50 sekä erittäin huono osaaminen tehtävän 7 jättämiseen huomiotta. Alkuperäisiä arvosanarajoja laskettiin vastaavasti, eli neljällä pisteellä. Arvosanarajat ja niiden määritysperiaate käy ilmi tulostaulukosta.

Tenttiä arvosteltaessa havaittiin oikeassa rivissä virhe: tehtävän 49 vastaus on c eikä d. Virhe on ao. listassa korjattu. Tehtävä sinänsä oli melko helppo ja kyse oli ollut tentin laatijan harhanäppäilystä. Hyvitykseksi vääristä vaihtoehdoista ei tässä tehtävissä sakotettu.

Tenttivastaukset 8.9.2008
daaaa ddada dadaa ddaad daadc ddcbc
ccbac adaad babda dabcc daacc dacda

20.5.2008 Alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat alustavia vain sikäli, ettei niissä ole vielä otettu huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Jahka asianmukaiset tiedot saadaan opintorekisteristä, niiden mukaan suodatetut tentin tulokset toimitetaan sinne.

Pistelaskua lievennettiin vastaavalla tavalla kuin aiemmissa tenteissä. Huono korrelaatio kokonaispisteisiin oli perusteena tehtävän 44 ja erittäin huono osaaminen tehtävän 10 jättämiseen huomiotta. Alkuperäisiä arvosanarajoja laskettiin vastaavasti, eli kahdella pisteellä. Arvosanarajat ja niiden määritysperiaate käy ilmi tulostaulukosta.

Kolme opiskelijaa oli tentin jälkeen pyytänyt Tosi-Epätosi -tehtävien vastauksiksi merkitsemiensä pelkkien a- ja b-rastien tulkitsemista a:ksi ja d:ksi. Näin tehtiin ja sama korjaus tehtiin kolmelle muulle, jotka eivät itse olleet huomanneet virhettä.

Tenttivastaukset 12.5.2008
adaaa dddad daadd adddd dabdb babba
adbac adaaa bcbdc bddba adacb dbacd

7.5.2008
Tämän kevään materiaalin tulostusversio on nyt saatavissa. Tulevan tentin johdantoteksti on kuten yo. linkissä, mutta "työtapaturman" vuoksi vastauslomakkeelle on täytynyt kirjoittaa tällainen ohje:
Kysymyspaperin Tosi-epätosi -tehtäviin on vahingossa tulostettu vain vaihtoehdot a ja b. Lomakkeelle pitää merkitä kuitenkin kysymyspaperin ohjeen mukaisesti eli näin:
       a = Tosi        b = Luulen todeksi        c = Luulen epätodeksi        d = Epätosi
9.4.2008
Toisen viikon luento pidettiin tänään salissa TB103, kuten ensimmäisellä luennolla ilmoitettiin. Varaus TB109 oli jäänyt poistamatta, mikä aiheutti harmillisen harhautuksen joillekuille. Kolmannesta viikosta eteenpäin (16.4.-) luennot pidetään salissa TB109.