TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen
/ M.Helenius

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2008-2009 kevät

Kurssin aiempi toteutus: 2008 kevät

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

15.2.2010 Kevään 2010 luentoajat näkyvät POPissa

Tässä ilmoitetaan aikanaan tenttien oikeat vastaukset ja annetaan linkki tulosten jakaumaan ja tuloslistaan.

6.2.2010 Neljännen ylimääräisen tentin alustavat tulokset
Tenttivastaukset 6.2.2010
abaaa bbaba babaa aaaab aaabb acbbb
dcdbd abcaa ccbdc adacb dccad cadbc

11.9.2009 Kolmannen tentin alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa Tulokset ovat alustavia vain sikäli, ettei niissä ole vielä otettu huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Pistelaskua lievennettiin vastaavalla tavalla kuin aiemmissa tenteissä: tehtävät 6 ja 40 jätettiin huomiotta. Arvosanarajat käyvät ilmi tulostaulukosta.

Tenttivastaukset 9.11.2009
aaaad addad daddd ddadd bdcdb bcbcb
acacb bdccd dcdad dbadc aabaa bcddd

18.9.2009 Toisen tentin alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat alustavia vain sikäli, ettei niissä ole vielä otettu huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Pistelaskua lievennettiin vastaavalla tavalla kuin aiemmissa tenteissä: tehtävä 4 jätettiin huomiotta. Arvosanarajat käyvät ilmi tulostaulukosta.

Tenttivastaukset 7.9.2009 (alustavatkin tulokset menevät seuraavaan viikkoon)
daaad adaaa ddada aaddd cbcdd bbadd
accdc aaabc baacd ddbdb bbadb acbad

12.5.2009 Alustavat tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tulokset ovat alustavia vain sikäli, ettei niissä ole vielä otettu huomioon esitietovaatimuksen täyttymistä. Pistelaskua lievennettiin vastaavalla tavalla kuin aiemmissa tenteissä: tehtävät 23, 27 ja 35 jätettiin huomiotta. Arvosanarajat ja niiden määritysperiaate käy ilmi tulostaulukosta.

Tenttivastaukset 11.5.2009
aaaaa ddada dadad addda dadca bbcdd
bcbdc dcbdc dadcb daadd adbdc dadcb