TTY / Tite / TST / TT / J. Koskinen

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2010-2011 kevät

Kurssin aiempi toteutus: 2010 kevät
Osa tämän sivun linkeistä kuolee aikaa myöten.

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

Tässä ilmoitetaan aikanaan tenttien oikeat vastaukset ja annetaan linkki tulosten jakaumaan ja tuloslistaan.

25.11.2011 Neljännen tentin tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tällä kertaa vuorossa oli ennätys rästitentin sujumisessa. Selitystä ei tarvitse hakea kaukaa: kaikki tehtävät oli poimittu julkisten mallitehtävien joukosta, joskin siten että 36 tehtävän sanamuotoa oli hieman muutettu. Tentin paras pistemäärä oli likimain sama kuin ensimmäisen tentin toiseksi paras.

Tenttivastaukset (21.11.)
bbcdc dcdad dabcc dbcdd
cbddc badcd ddcab dcabc
dcdcd acbad cdadc cbaba

13.10.2011 Kolmannen tentin tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tällä kertaa tehtiin ennätys tehtävän negatiivisessa korrelaatiossa kokonaispisteisiin: -0,46. Tuon tehtävän nro 25 lisäksi jätettiin huomiotta kolme muuta turhan negatiivisesti korreloinutta tehtävää: 20, 23 ja 24. Läpäisyprosentti olisi ollut 65, jos useampi olisi vaivautunut tekemään Harpo-tehtäviä ja oppimisraporttia. Nyt neljällä läpipääseelläkin on arvosanaa heikentävästi miinuksia näistä tehtävistä.

11.10.2011
Tenttivastaukset (10.10.)
bcdbc acbca dcbad ccbca
ccbcc cbbcd bdacc ddabc
baaad badad abdcd ccbcc

28.6.2011 Toisen tentin tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tällä kerralla kaikki tenttijät olivat suorittaneet harjoitukset. Keskimäärin HARPOsta tuli -0,5 miinusta ja "OPRAsta" 0,1:n verran plussaa tenttipisteisiin. Harjoitusten kokonaisvaikutus loppuarvosanaan oli kahden opiskelijan arvosanan putoaminen 2:sta 1:een nimenomaan HARPO-miinusten takia. Ykkönen ja kakkonen olivat tämän kerran yleisimmät arvosanat kun viime kerralla ne olivat nolla ja kakkonen. Toinen erikoisuus oli se, että kahden yhtä hyvän parhaan ja kolmanneksi parhaan pistemäärän ero oli liki 16, ja ero kolmannen ja neljännenkin välissä oli 6 pistettä. Olivatko parhaat kaksi siis nähneet aivan liikaa vaivaa vai olivatko keskimääräiset osaajat kaikki vain lomalla (vähintään henkisesti siis)? Kolmas ehkä kesätenttiin kuuluva piirre oli arvosanan korottajien suuri osuus, tasan neljäsosa tenttijöistä, 7 kpl. Heistä 3 onnistui, 1 sai saman, 2 alemman mutta hyväksytyn ja 1 hylätyn arvosanan.

27.6.2011
Tenttivastaukset (27.6.)
bdada babdb cddab bddab
acbcb aaabb bacdb cbabc
abdbc daada bcdcd bbbcb

25.5.2011 Ensimmäisen tentin tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Pistelaskuista on erillinen selvitys. Seuraava tenttikerta on jo kesäkuun lopulla. Kuten Moodlessa on tarkemmin todettu, harjoituksilla on silloin uusi määräaika, mutta entiset suoritukset pysyvät voimassa. Epäonnistumisten nollaus HARPOssa tapahtuu tällä viikolla.

20.5.2011
Tenttivastaukset (20.5.)
adadd aaada adccb cacac
abacc bcabb aaaba bcddb
dbaca ddaaa dcdcb cabdc

HARPOn salasanatutkimus. Toivottavasti tentti sujuu yhtä hyvin kuin Harpon salasanan valinta. Kaikki olivat oppineet valitsemaan sellaisen salasanan, jota ei helposti voinut arvata ainakaan 8 merkkiin rajoitetulla sanakirjahyökkäyksellä vuorokauden kuluessa. Harpoon oli tenttiin mennessä rekisteröitynyt 196 opiskelijaa ja heistä 14 tarvitsi jossain vaiheessa uuden salasanan. Vanhakin oli mukana arvattavana.

HARPO-tehtävien sujuminen. Eniten Harpossa oli tenttiin mennessä suorituksia tarkistetehtävästä, 176, ja vähiten (vapaaehtoisesta) virustehtävästä, 71. Kesken jääneitä yrityksiä näissä oli kummassakin 4. Ilman miinuksia (tähän tenttiin) Harposta selvisi 100 opiskelijaa ja 32:lle tuli puolikas tai kokonainen miinuspiste. Lopuille 51:lle, jotka tekivät jotain muutakin kuin rekisteröityivät, tuli enemmän miinuksia.