TTY / TST / TIE / TT / J.Koskinen

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, suoritusvaatimukset yksityiskohtaisesti, kevät 2013

Tietoturvallisuuden perusteisiin kuuluu myös luentoja ja erityyppisiä harjoituksia, mutta ainoa varsinainen suoritusvaatimus on tentti. Se koostuu 60 rastitehtävästä ja tuottaa enintään 60 pistettä, yhden kustakin oikeasta vastauksesta. Tehtävissä on 4 vaihtoehtoa, ja väärä vastaus tuottaa miinusta 1/3 pistettä. Tyhjän vastauksen pistemäärä on 0.

Tentin läpäisyraja on 30 ja muut arvosanat tulevat 5 pisteen välein. Viitosen saa siis 50 pisteellä. Toisinaan rajoja muutetaan jättämällä huonosti toimivia tehtäviä huomiotta, mutta tämä vaikuttaa yksinomaan opiskelijan eduksi. Tentti pohjautuu tuoreimpaan kurssimonisteeseen, joka on saatavilla julkiselta kurssisivulta viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Siihen asti saatavilla on edellinen versio, joka myös riittää. Moniste on kooste kurssin verkkoaineistosta eli Masosta. (Lisätietoa luennoista, materiaalista ja tentistä)

Tentissä on ainakin 20 tehtävää, jotka ovat olleet Maso-aineistossa nähtävillä. Ennen läpäisyn ja arvosanan määräämistä tenttipisteisiin lisätään pisteet tenttiin mennessä suoritetuista tehtävistä. Näitä tentin alkupisteitä voi olla enintään 24. Niitä ei siis tarvita läpäisyyn eikä edes hyviin arvosanoihin, mutta tilastoista voi havaita, että ilman alkupisteitä on vaikea päästä läpi. Vuoden 2012 keväällä alkupisteiden keruu oli ensimmäistä kertaa vapaaehtoista ja moni jätti asian sikseen. Toisaalta moni kohtuullisesti alkupisteitä kerännyt jätti tenttiin valmistautumisen vähemmälle. Tulos ei ollut hyvä. Sitä on tarkasteltu silloisen kurssin pääsivulla kohdassa ajankohtaista, alhaalta alkaen. Keskimääräinen tenttipistemäärä ensimmäisessä tentissä oli 21,83 (ja mediaani 21,3), muissa alle 20. Opintojakson tavoitteen mukainen ydinosaaminen tarkoittaa 11 alkupistettä ja 19 tenttipistettä, mutta niillä tulee siis vasta "ydinarvosana" eli 1. Harjoituksista olisi hyvä senkin takia hankkia pisteitä, että niistä ja tenttiopiskelusta saavutettu osaaminen olisivat tasapainossa.

Alkupisteitä voi kerätä lisää tentin jälkeen mutta vain saman toteutuskerran myöhempiä tenttejä varten. Toteutuskerran viimeisen tentin jälkeen pisteet nollataan eli arvosanan korottaminen myöhemmän toteutuskerran tenteissä edellyttää sen kerran mukaiset tehtävät ja pisteet.

Omaa ryhmäänsä ei ole pakko tavata ja silti voi hankkia täydet Harpo- ja Opra-pisteet, sillä ryhmätehtävät voi tehdä myös itsenäisesti. Opra-pisteet edellyttävät kuitenkin ryhmän myötävaikutusta eli neljää hyväksymismerkintää alku- ja lopputehtävälle 1. tenttikertaan mennessä. Innovointipisteet ovat myös mahdollisia ilman ryhmää, mutta samoin vain toteutuskerran 1. tenttiin mennessä. Voitto- ja osallistumispisteet ovat mahdollisia vain ryhmissä toteutuskerran opetusperiodin kuluessa, jolloin kilpailuilla on määräajat.


Tämä sivu on päivitetty 6.3.2013. Kurssin alun jälkeen mahdolliset muutokset ja muut ajankohtaiset asiat ilmoitetaan pääsivulla.