TTY / TST / TIE / TT / J.Koskinen

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, suoritusvaatimukset tiiviisti, kevät 2013

Ainoa varsinainen suoritusvaatimus on tentti. Se koostuu 60 rastitehtävästä ja tuottaa enintään 60 pistettä. Läpäisyraja on 30 ja muut arvosanat tulevat 5 pisteen välein. Viitosen saa siis 50 pisteellä. Tentti pohjautuu tuoreimpaan kurssimonisteeseen, joka on saatavilla julkiselta kurssisivulta viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Moniste on kooste kurssin verkkoaineistosta eli Masosta. (Lisätietoa luennoista, materiaalista ja tentistä)

Ennen läpäisyn ja arvosanan määräämistä tenttipisteisiin lisätään pisteet (maks. 24) tenttiin mennessä suoritetuista tehtävistä. Alkupisteitä ei siis tarvita läpäisyyn, mutta tavoitteen mukainen ydinosaaminen tarkoittaa 11 alkupistettä ja 19 tenttipistettä. Tentissä on ainakin 20 tehtävää, jotka ovat olleet Maso-aineistossa nähtävillä.

Joitakin alkupisteitä (=Harpo) voi kerätä lisää tentin jälkeen mutta vain saman toteutuskerran myöhempiä tenttejä varten. Toteutuskerran viimeisen tentin jälkeen pisteet nollataan.

Alkupisteitä on kolmea lajia, maksimissaan 8 kutakin:

Omaa ryhmäänsä ei ole pakko tavata ja silti voi hankkia täydet Harpo- ja Opra-pisteet, sillä ryhmätehtävät voi tehdä myös itsenäisesti. Opra-pisteet edellyttävät kuitenkin ryhmän myötävaikutusta eli neljää hyväksymismerkintää alku- ja lopputehtävälle 1. tenttikertaan mennessä. Innovointipisteet ovat myös mahdollisia ilman ryhmää, mutta samoin vain toteutuskerran 1. tenttiin mennessä. Voitto- ja osallistumispisteet ovat mahdollisia vain ryhmissä toteutuskerran opetusperiodin kuluessa.


Tämä sivu on päivitetty 6.3.2013. Kurssin alettua mahdolliset muutokset ja muut ajankohtaiset asiat ilmoitetaan pääsivulla.