TTY / TST / TIE / TT / J.Koskinen

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, tavoitteesta yhteisöllisyyteen

Perustavoite

Opinto-oppaan mukaan opintojakson suoritettuaan opiskelija

Tavoitteen tarkennuksia

Perustavoitteesta johtuu joitakin osatavoitteita, joiden kautta voi erityisesti motivoitua useisiin Harpo-portaalin automaattisesti arvioitaviin harjoitustehtäviin. Tavoitteena on, että opiskelija

Yhteisöllisyys

Kaikki kurssin opiskelijat ovat tekemisissä tietoturvan kanssa päivittäin. Siksi kurssilla voidaan jakaa paljon tietoa ja näkemyksiä osallistujien kesken. Useat Harpo-portaalin harjoitustehtävät ovat tätä tyyppiä -- sen lisäksi siis, että niistä on tarkoitus itsekin oppia ja hankkia pisteitä tenttiin.

Toisille tiedoksi, opiksi tai malliksi on tarjolla seuraavanlaisia asioita. Mainitaan aluksi helpoin ja vaikein tehtävä. Näiden tulokset ovat kaikkien kurssilaisten nähtävillä. Tulokset edustavat

Ryhmittäin tulee näkyville: Vaikka ryhmätehtäviä ei tekisikään kasvokkain, ryhmä on kuitenkin olemassa ja sille näkyy kuhunkin aiheeseen liittyvä 3-kysymyksen vastaus. Isompia ideoita vartenhan ovat kilpailut ja innovoinnit.