TTY / TLT / J.Koskinen
TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet
I / II / III Tentti __.__.201x

Merkitse vastauksesi oheiselle lomakkeelle. Sille pitää kirjoittaa nimi ja opiskelijanumero, joka pitää merkitä myös rastimalla ao. numeromerkit. Tätä tehtäväpaperia ei tarvitse palauttaa. Tee luonnokset ja korjaukset mieluummin tälle paperille kuin lomakkeelle! Tentin jälkeen voit silloin myös helpommin verrata vastauksiasi kurssisivulta löytyvään oikeaan riviin sekä aikanaan tuloslistassa julkaistaviin vastauksiin, jotka on luettu lomakkeeltasi.

Kussakin tehtävässä on vain yksi oikea vastaus. Oikeasta vastauksesta tulee 1 piste. Jos rasteja ei ole yhtään tai niitä on enemmän kuin yksi, tehtävästä tulee 0 pistettä. Väärä vastaus vähentää pistetiliä 1/3 pisteellä.