TTY / TST / TIE / TT / J.Koskinen

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, luennot, materiaali ja tentti, kevät 2013

Luentoja on 2 viikkotuntia 4. periodilla, perjantaisin klo 10-12 salissa TB103.

Ilmoittautuneiden määrä melko lailla suurempi kuin saliin TB103 mahtuu. Kokemuksen mukaan toisesta luennosta alkaen kaikki halukkaat mahtuvat, sillä suurin osa suorittaa kurssin itsenäisten ja ryhmäharjoitusten sekä verkkomateriaalin perusteella. Ensimmäinen luento pidetään kahteen kertaan.

Luennot keskittyvät materiaalin selittämiseen. Jos esille tulee asioita, joita verkkomateriaalissa ei ole, niin materiaalia päivitetään. Materiaali on tietokantapohjaista hypertekstiä, eikä siitä saa suoraan kovin hyvää monistetta. Tulostusversio laaditaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä, eikä sen jälkeen tehtyjä päivityksiä tarvitse ottaa huomioon tentittäessä. Muutokset ovat aina sen verran pieniä, että tenttimiseen ja luentojen seuraamiseen riittää hyvin edellisen vuoden versio (ks. pääsivu).

Tulostettava versio halutaan säilyttää paikallisessa jakelussa. Sen vuoksi pääsivun linkeissä tarvitaan käyttäjätunnukseksi 'titupe' ja "salasanaksi" se, joka kerrottiin luennoilla ja joka löytyy myös Tutkan sivulla kolmanneksi viimeisen kohdan otsikon viimeisenä sanana. Sitä varten tarvitaan siis ensin Intranet-salasanaa. Kyseisen tekstin lukemiseen kannattaa toki muutenkin käyttää pari minuuttia.

Verkkomateriaalissa kannattaa ottaa käyttöön ohjelman generoima salanimi. Se mahdollistaa yhdellä klikkauksella palautteen antamisen ja oma seurannan.

Tentit ovat rastityyppisiä ja vähän yli puolet tehtävistä on sellaisia, joita ei löydy julkisesta verkkoaineistosta. Suuri osa niistä on julkisten tehtävien muunnoksia ja loputkin varsin samantyyppisiä. Tentissä esiintyy vuodesta 2011 asti vain neljän vaihtoehdon tehtäviä. Monet niistä on muodostettu julkisissa tehtävissä esiintyvien tosi-epätosi -tehtävien pohjalta.

Kokemuksen mukaan rastitentti ei mallitehtävistä huolimatta ole niin helppoa läpäistä kuin moni luulee, tai ainakin toivoo. Väärien vastausten miinuspisteet aiheuttavat sen, että täytyy myös tietää tietääkö. Liiasta varovaisuudesta johtuva tyhjien vastausten jättäminen puolestaan heikentää mahdollisuuksia hyvään arvosanaan. Ilman alkupisteitä tentin 60 tehtävästä pitää läpäisyä varten saada puolet oikein, jos yhtään ei mene väärin. Jos jokin tehtävä menee väärin, sitä täytyy olla kompensoimassa oikein mennyt tehtävä. Väärin menneitä kompensoituu kolme yhdellä oikein menneellä tehtävällä.

Tehtäviä on vuosien mittaan kehitelty, mutta aina on joitakin tehtäviä, jotka eivät toimi oikein. Ne erottelevat osaajia ja ei-osaajia huonosti tai jopa väärinpäin. Korrelaatiokerroin kokonaispisteisiin paljastaa tällaiset tehtävät. Tenttiä pisteytettäessä nämä tehtävät nollataan kaikilta ja arvosanarajoja lasketaan vastaavasti.

Varsinaista rastitenttimisen taktiikkaa ei pitäisi olla muuta kuin opiskeltavaa asiaa koskevan oman osaamisen käyttö. Tehtävien luonteen ymmärtäminen ja niiden sisällön tulkinta voi silti edellyttää ylimääräistä tarkkaavaisuutta. Yleisesti on hyvä huomata, että

Jos jossain tehtävässä ei tunnu olevan lainkaan oikeaa vaihtoehtoa tai niitä näyttäisi olevan enemmän kuin yksi, voi asiaa tutkia pohtimalla, Vaikka rastitentissä näyttääkin riittävän, että tunnistaa oikea väärien joukosta, monessa tehtävässä on ajattelemisen aihetta ja tentissäkin voi vielä oppia. Tehtävien näkökulman suppeus on silti syytä huomata. Kun esimerkiksi kysytään parasta tai huonointa vaihtoehtoa, niin vastaus on sitä tietenkin vain suhteessa muihin vaihtoehtoihin.
Tämä sivu on päivitetty 6.3.2013. Kurssin alettua mahdolliset muutokset ja muut ajankohtaiset asiat ilmoitetaan pääsivulla.