TTY / TST / TLT / TT / J. Koskinen

TLT-3150 Tietoturva-arki, kevät 2013 (periodi 3), 2 op

Kurssin alussa on vapaaehtoinen mutta erittäin suositeltava tapaaminen, jossa
kurssia ja sen materiaalia esitellään sekä sovitaan ryhmien ja töiden jaosta.
Jotta mahdollisimman moni pääsisi paikalle, tilaisuus järjestetään kahteen kertaan :
tiistaina 8.1 ja keskiviikkona 9.1. klo 13.15-14 salissa ___. Ajat ja salit varataan kunhan muu lukujärjestys selviää ja ilmoittautuneiden määrä tiedetään.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.
Kurssin Moodle-alustalle tulee rekisteröityä viimeistään tiistaina 8.1.2013.
Alustalle rekisteröityminen vaatii avainta, joka lähetetään sähköpostitse
kurssille POP:n kautta ilmoittautuneille.

Kurssin vetäjän PGP-avain 3-viikon tehtävää varten.

"Verkkokurssi arkipäivän tietoturvahaasteista"

Päivitetty 13.12.2012