TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen

TLT-3200 Tietoturvallisuuden jatkokurssi, lukuvuosi 2005-2006

Kurssin aiempi toteutus: 2004-2005

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

13.2.
Tentin arvostelu on valmistunut. Ilmoittautuneita oli 29, paikalle tuli 22. Läpipääsyn kannalta riittävän moneen tehtävään vastasi 19 ja läpi pääsi 17. Arvosanojen jakaumaa paransivat harjoitustyöpisteet, jotka nostivat 8 opiskelijan arvosanaa yhdellä. Lisäksi harjoitustyötä koskenut tehtävä osoittautui huomattavan helpoksi. Ensi kerralla taidetaankin kysyä kuutta eikä neljää kohtaa, ja heikosti pisteitä tuottaneen IKE-tehtävän tilalla saattaa silloin olla jotain muuta.

Jakaumasta tuli tällainen #(0; 1, 2, 3, 4, 5) = (5; 4, 3, 6, 1, 3). Yksi viitosista tuli ilman lisäpisteitä.

Ensi kerran tenttialueessa ovat mukana myös seuraavat asiat, jotka olivat vahingossa jääneet tulostettavasta materiaalista pois.

     3.1.3 Forensiikkaa
     3.3.5 Jälkien tulkintaa ja kokoamista (B-osa)
   8.2  Epäsymmetrisiä algoritmeja
     8.2.1  NTRU-algoritmi

lauantai 28.1. klo 21:45
Kaikki loppuun asti tehdyt tutkielmat ovat hyväksyttäviä. Pistetaulu antaa vielä odottaa itseään. Tässä on kuitenkin tentteihin tulevien tutkielmakysymysten luettelo.

torstai 26.1. klo 20
Kurssi päättyi tämän aamun harjoituksiin. Kiitos kaikille kurssilla mukana olleille ja tervetuloa tenttiin. Kurssin "Maso-aineisto" tuli hetki sitten tulostettavaan muotoon (ks. yllä). Harjoitustöiden tarkastelu jatkuu vielä viikonloppuun, jolloin julkaistaan Moodlessa äänestystulokset sekä plus- ja miinuspisteet. Miinuksensa toki jokainen tiennee itsekin. Samalla julkaistaan hieman muokattuina tutkielmien mallikysymykset ja mainitaan, mitkä niistä voivat tulla tenttiin (enintään 40). Kuten kurssin alussa todettiin, tutkielmakysymyksistä (4-6 kpl) muodostuu 1/5 tentin tehtävistä. Niitä varten, jotka suorittavat kurssin laajemman version eli AB:n, noin 1/3 tentistä liittyy B-osassa (tarkemmin) käsiteltyyn asiaan, mutta tenttijän ei tarvitse tietää, missä raja kulkee.

20.12.
Tampereen yliopiston kurssi "Haitalliset ohjelmat ja niiden torjunta" voi olla hyödyksi myös TTY:n opiskelijoille. Ilmoittautua voi Marko Heleniukselle sähköpostitse 12.1.2006 mennessä. Ainakin osa opintopisteistä hyväksytään TTY:n TT-sivuaineeseen.

31.10.
Tästä viikosta alkaen harjoituksia pidetään vain yhdessä ryhmässä, klo 8-10. Tänään on muuten harjoitustyöhön kirjautumisen ja aiheen valinnan dead-line.